Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Blog Archive

Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Τρίτη 31 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζή, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος.
Ο Μητροπολίτης απέστειλε επιστολή με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Καλαντζή, σχετικά με την μισθοδοσία των κληρικών.
Η επιστολή του κ. Ευσταθίου έχει ως εξής:

Πρόσεξα από το διαδίκτυο όσα είπατε στα «ΝΕΑ» για την πρόταση του ΚΕΠΕ που αφορά στην περικοπή της μισθοδοσίας των κληρικών, την οποία χαρακτηρίσατε ως ασύμφορη.
Θα μου επιτρέψετε να καταγράψω εδώ κάποιες προσωπικές μου παρατηρήσεις για το ίδιο θέμα, αλλά από άλλη οπτική γωνία.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

O Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας είχαν μια συνάντηση σχετικά με το αν θα μπορούν να περνάνε τα Αμερικάνικα στρατεύματα από την Τουρκία για τη Μέση Ανατολή.

Ο Τούρκος δεν συμφώνησε τελικά με αποτέλεσμα να εξοργίσει τον Αμερικάνο.
Μετά από μέρες ο Τούρκος φοβισμένος την αντίδραση του Πλανητάρχη τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει:
- Αγαπητέ μου είδα χθες ένα όνειρο και σε θυμήθηκα.
- Τι όνειρο; ρωτάει ο Πλανητάρχης.
- Είδα, του λέει, την Τουρκία με καινούριους δρόμους, πλατείες, αεροδρόμια, λιμάνια, κτίρια και στην ταράτσα κάθε κτιρίου υπήρχε ένα πανό που έγραφε για την Αμερικανοτουρκική φιλία!
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

Ψαλμός 142
Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθησε με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τας χείράς μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου ότι συ ει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκα του ονόματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν τω ελέει σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολείς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλός σου ειμι.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν.

 Ψαλμὸς 142 
Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σοῦ ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιον σοῦ πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου ἐκάθισεν μὲ ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων καὶ ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα τάς χεῖράς μου πρὸς σὲ ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρος σοί.  Ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπεν τὸ πνεῦμά μου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. Γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ἡ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἥρα τὴν ψυχήν μου. Ἐξελοῦ μὲ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου Κύριε ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον δίδαξον μὲ τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἲ ὁ Θεός μου. Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις μὲ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολεθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι δοῦλος σοῦ εἶμί .
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

( Γιά ἑλληνικούς ὑπότιτλους ἐπιλέξτε τό κουμπί cc) .
Τὸ γύρισμα τῆς γλώσσας στὰ ἑλληνικά εἶναι πρωτοβουλία τοῦ www.agiazoni.gr

πηγή:katanixis
Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος έδωσε το βράδυ της Κυριακής το έναυσμα για το ξεκίνημα του εορτασμού στην πόλη της Φλώρινας. Ο Μακαριώτατος, μιλώντας στους Φλωρινιώτες, αναρωτήθηκε αν η Ευρώπη σήμερα απηχεί αυτό που οραματίστηκαν οι πρώτοι ευρωπαϊστές ή έχει καταντήσει τραπεζική τοκογλυφία. "Θα πρέπει να ζητήσουμε "τεφτέρι", να δούμε τί ακριβώς χρωστάμε και με όρους ισοτιμίας να ξεπληρώσουμε ό,τι χρωστάμε. Αλλιώς, μια Ευρώπη χωρίς αλληλεγγύη και σεβασμό σε όλα της τα μέλη, τί είναι αλήθεια;"
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 30ῃ Ἰουλίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἡ ἐντιμοτάτη κυρία Μαρία Ρεπούση, Βουλευτής τῆς ΔΗΜΑΡ στήν Α΄ Περιφέρεια Πειραιῶς, ἐκπροσωποῦσα 1629 ψηφοφόρους ἐπί συνόλου 120.000 τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ὑπέβαλε πρόταση στό Κοινοβούλιο γιά τήν κατάργηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν ὡς δῆθεν ἀντικειμένου στόν εὐρωπαϊκό προσανατολισμό τῆς σχολικῆς κοινότητας. Ἀπό τήν πρόταση τῆς κ. Βουλευτοῦ, πού ἐξελέγη καί στήν Μητροπολιτική μου Περιφέρεια προκύπτουν τά ἀκόλουθα:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Προσκυνητές όχι μόνο από τις πόλεις της περιοχής Νέας Υόρκης, αλλά από όλη την αμερικανική επικράτεια και τον Καναδά, επίσης και λεωφορεία με πιστούς από την Φιλαδέλφεια. Βαλτιμόρη, Χάρτφορτ και Νέα Ιερσέη συγκεντρώθηκαν στην Ιερά Πατριαρχική Μονή στην Αστόρια, προκειμένου να παρακολουθήσουν το τριήμερο του εορτασμού της Μνήμης της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, από Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Ιουλίου.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Με την αρρώστια πονάει το σώμα μας, το χωματόκτιστο αυτό σπίτι μας, αλλά έτσι θα αγάλλεται αιώνια ο νοικοκύρης του, η ψυχή μας, στο ουράνιο παλατάκι που μας ετοιμάζει ο Χριστός. Με αυτήν την πνευματική λογική, που είναι παράλογη για τους κοσμικούς, χαίρομαι και εγώ και καμαρώνω για τις σωματικές βλάβες που έχω. Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι θα έχω ουράνια ανταμοιβή.
Καταλαβαίνω ότι εξοφλώ την αχαριστία μου στον Θεό, αφού δεν έχω ανταποκριθεί στις μεγάλες Του δωρεές και ευεργεσίες. Γιατί στην ζωή μου όλα γλέντι είναι· και η καλογερική και οι αρρώστιες που περνώ. Όλο φιλανθρωπίες μου κάνει ο Θεός και όλο οικονομίες. Ευχηθείτε όμως να μη με ξοφλάει με αυτά σ’ αυτήν την ζωή, γιατί τότε αλίμονό μου! Μεγάλη τιμή μου έκανε ο Χριστός να υπέφερα ακόμη περισσότερο την αγάπη Του, αρκεί να με ενίσχυε, ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω.
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Κύριοι,
Είμαι έλληνας πολίτης-φορολογούμενος και βάση του ελληνικού συντάγματος έχω το δικάιωμα να πιστεύω όπου θέλω, σωστά?
Εγώ λοιπόν είμαι άθεος δηλαδή δεν πιστέυω πουθενά και δεν μπορώ να καταλάβω για πιο λόγο πρέπει να φορολογούμαι και ουσιαστικά να πληρώνω τους παπάδες που εμένα προσωπικά δεν μου προσφέρουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!
Βασικά μόνο στον εαυτό τους προσφέρουν....
Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε τον λόγο που πρέπει το ελλ. κράτος, έμεσα δηλαδή και εγώ, να πληρώνει τον μισθό σας και για πιο λόγο αναφέρετε ως ανάλγητη την απόφαση να μειωθεί κατά 50% (κατ' εμέ 100%) οι περικοπές
των εδικών μισθολογίων...

Π.Τ.
Κρήτη.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ πύρινη λαίλαπα κατέστρεψε ἀνελέητα τό φυσικό κάλλος μιᾶς ἀπό τίς ὡραιότερες περιοχές πάνω ἀπό τήν πόλη τῶν Πατρῶν. Ἐπί ὧρες καί ἡμέρες, τό πράσινο στίς περιοχές Καστριτσίου, Ἀργυρῶν, Σελλῶν, Πλατανίου, πάλευε μέ τήν φωτιά χωρίς νά μπορῇ νά ἀντισταθῇ στήν καταστροφική της μανία.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωὴλ

«Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ χορτάσθησαν»

Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ὁ Χριστὸς ἀναχωρεῖ στὴν ἔρημο. Ἀναχωρεῖ στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ φυλάξει τὸν ἑαυτό Του γιὰ τὸν κατάλληλο καιρὸ τοῦ Σταυροῦ. Δὲν εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα γιὰ τὸ πάθος Του. Ὁ ἄλλος Εὐαγγελιστὴς γράφει πὼς ἀναχώρησε στὴν ἔρημο γιὰ νὰ δώσει τὴν εὐκαιρία στοὺς μαθητές Του νὰ ξεκουρασθοῦν (Μάρκ. 6,31). Ἀνεχώρησαν σὲ κάποια ἔρημο τῆς πόλεως Βηθσαιδᾶ (Λουκ. 9,10). Στὸ χῶρο αὐτὸ ἔκανε τὸ θαῦμα τῶν πέντε ἄρτων.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

(Μάτθ. ΙΔ΄, 14 – 22)

Ὅλοι οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὰ μικρά τους χρόνια, γνωρίζουν τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπή της Ἡ' Κυριακῆς του Ματθαίου. Ἡ συγκλονιστικὴ ἄλλωστε ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας ποὺ τελοῦμε στὶς ἑορτές, αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ περιστατικὸ τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων ἀνδρῶν “ἄνευ γυναικὼν καὶ παίδων” μᾶς ὑπενθυμίζει.
Σάββατο 28 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ξεκάθαρο μήνυμα των εβραιοσιωνιστών σε ολόκληρο τον πλανήτη: “ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”, αναγράφεται με τεράστια γράμματα, ενώ οι μασωνικού σχεδίου προβολείς δεσπόζουν!!!
Δείτε εδώ και την θεόρατη, αποκρουστική φιγούρα ενός “ήρωα” του Χάρυ Πότερ που…παρήλασε στο στάδιο:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Κάθε χρόνο με την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, το Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναχαϊκής, καλεί τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, για να τελέση αγιασμό και να ευλογήση του παίκτες.
 Έτσι λοιπόν και κατά την έναρξη της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Σεβασμιώτατος επεσκέφθη τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το γήπεδο της Παναχαϊκής, ετέλεσε τον αγιασμό και ευλόγησε όλο το προσωπικό, τον πρόεδρο, τους προπονητάς, γυμναστάς και τους ποδοσφαιριστάς, οι οποίοι με ευλάβεια συμμετείχαν στην Ιερά Ακολουθία και με ευλάβεια επίσης ασπάσθηκαν τον Τίμιο Σταυρό και το χέρι του Επισκόπου, ο οποίος τους προσέφερε από μία εικόνα της Παναγίας μας ως ευλογία. 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Κάποια χρονιά, ξημερώνοντας ἡ γιορτὴ τοῦ μεγάλου Βασιλείου καὶ μετὰ τὴν τέλεση τοῦ ἑσπερινοῦ, ἡ ἁγία ξαγρυπνοῦσε προσευχόμενη. Πλησίαζε ἡ ὥρα τοῦ ὄρθρου καὶ τότε ἡ Εἰρήνη ἀκούει κάποια φωνὴ νὰ τῆς λέει: «Ὑποδέξου τὸ ναυτικὸ ποὺ σοῦ φέρνει τὰ ἑσπεριδοειδῆ καὶ φάε νὰ εὐφρανθεῖ ἡ ψυχή σου». Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας, ἡ ἁγία λέει στὴν πορτάρισσα νὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα τῆς μονῆς καὶ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο ποὺ περιμένει ἐκεῖ στὸν ξενώνα, ὅπου θὰ πήγαινε καὶ ἡ ἴδια νὰ τὸν συναντήσει.
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Παντελεήμονος στη Γλυφάδα.
Στο λόγο του μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:
"Δυστυχώς όπως είπα και χθες βράδυ στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, χωρίς να θέλω και να επιδιώκω να πολιτικολογώ αλλά γιατί οι αλήθειες και η αγωνία μου ως Επίσκοπος, παίρνοντας παράδειγμα και τις απολογίες των Αγίων, με ωθούν να τα πω, για πια κυβέρνηση και πολιτικούς μιλούμε; Βρισκόμαστε σε χειρότερη ξένη κατοχή, από ότι πέρασε αυτός ο τόπος το 1940 από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς! Ποιες αξίες υπηρετούν πλέον οι πολιτικοί μας; Ποια είναι αυτή η κ. Ρεπούση και πως τολμά να εισηγείται σε σχέδιο νόμου το οποίο έχει προετοιμάσει προ καιρού, για την κατάργηση του Εκκλησιασμού στα σχολεία μας, στην πατρίδα μας, που είμαστε 95% ορθόδοξοι, ενώ την ίδια στιγμή στη πρώην κουμουνιστική Ρωσία και τα θρησκευτικά και τα σύμβολα της Εκκλησίας, επανήλθαν στην εκπαίδευση; Για να είμαι δίκαιος, ούτε και εμείς ως επίσημη Εκκλησία αντιδράσαμε δυναμικά, αλλά ισχνά!
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Σε ομιλία του στην Φλώρινα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ζήτησε να οχυρώσουμε την πατρίδα μας για το μέλλον μέσα στην παράδοση και την θρησκεία.
Ξεκινώντας από το κίνημα του διαφωτισμού που έβαλε ως κέντρο του κόσμου τον άνθρωπο, διαγράφοντας κάθε μεταφυσικό, είπε πως δεν μπορεί οι "σπουδαγμένοι" να έρχονται και να τα διαγράφουν όλα.
Χαρακτηριστικά ανέφερε «Σήμερα υποφέρουμε από αυτό το πράγμα. δεν είμαστε αντίθετοι στις σπουδές, πρέπει να σπουδάσουμε. Σε όλα τα κράτη να πάμε. Να πάρουμε γνώσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την παράδοση μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα θεμέλια και τις ρίζες μας. Αναρωτηθήκατε γιατί προοδεύουν πολύ αυτοί οι Έλληνες που πάνε έξω και πολλοί επιστήμονες από αυτούς έχουν καταλάβει τις μεγαλύτερες θέσεις, ενώ εδώ δεν είναι αρεστοί και αν έρθουν τους διώχνουνε; Είναι ερωτηματικά αυτά.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
 
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ
ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
 
Τήν Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012, εις τον Ιερό μας Ναό, θά τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου.
 
Έναρξις: 9:15 μ.μ. Λήξις: 1:00 π.μ.
 
Εκ του Ιερού Ναού
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Του Γιάννη Λιαλιάτση

Τα 113 Ελληνικά Ολυμπιακά μετάλλια από το 1896 μέχρι σήμερα και όσοι τα κατέκτησαν αποτελούν και μόνο στην ανάγνωση των αθλημάτων ενδιαφέρουσα ιστορία. Διότι διαβάζοντας κανείς το χρυσό του Νικόλαου Ανδριακόπουλου το 1896 αναρωτιέται τι είναι το «αναρρίχηση επί κάλω». Παρεμπιπτόντως το συγκεκριμένο αγώνισμα δεν υπάρχει πιά στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων και ήταν απαιτητικό και δύσκολο καθώς ο αθλητής έπρεπε να αναρριχηθεί σε σκοινί 14 μέτρων στηριγμένο σε ιστό. Στο κείμενο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλους τους Ολυμπιονίκες της Ελλάδας.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον;
Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο απ’ αυτό;
Τί άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση;
Όπως ακριβώς είπαν οι Πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα απ’ αυτήν.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
- Γέροντα, τι είναι τα πάθη;

- Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής.

Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα αλλά δυνάμεις.

Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη, και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με τον Θεό.

Ενώ, αν τις αξιοποιήσουμε στρέφοντάς τες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα.

Ο θυμός λ.χ. δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή.
Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Μια ξανθιά οδηγεί το αυτοκίνητο της και σε κάποιο φανάρι... εμφανίζεται ο σχετικός Πακιστανός για να της καθαρίσει το τζάμι.
Το τζάμι είναι καθαρό και η κοπέλα του δίνει 50 λεπτά και του κάνει νόημα να μην το καθαρίσει.
Ο Πακιστανός ενθουσιάζεται και της λέει με σπασμένα ελληνικά:
- «Κυρία, είστε πολύ όμορφη.»
Η ξανθιά συνεχίζει τον δρόμο της, και στο άλλο φανάρι πάλι τα ίδια.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες μάχες τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας, στὴν ὁποία διαφάνηκε ἡ στρατηγικὴ ἰδιοφυΐα τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Στὶς ἀρχὲς Ἰουλίου τοῦ 1822, ἕνας νέος κίνδυνος ἀνεφάνη γιὰ τὴν Ἐπανάσταση, μὲ τὴν κάθοδο στὴν Πελοπόννησο ἰσχυρῆς τουρκικῆς δύναμης ὑπὸ τὸν ἰκανότατο Μαχμοὺτ Πασά, γνωστότερο ὡς Δράμαλη. Ὁ Σουλτάνος, σὲ πλεονεκτικὴ θέση μετὰ τὴν ἐξολόθρευση τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, εἶχε στρέψει τὴν προσοχή του στοὺς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες. Χωρὶς νὰ συναντήσει τὴν παραμικρὴ ἀντίσταση στὴν Ἀνατολικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, ὁ Δράμαλης μὲ 25.000 ἄνδρες προέλασε ταχύτατα καὶ στις 6 Ἰουλίου στρατοπεδευσε στὴν Κόρινθο. Βασικός του στόχος ἦταν ἡ ἀνακατάληψη τῆς Τριπολιτσᾶς καὶ ἡ κατάπνιξη τῆς Ἐπανάστασης στὸν Μοριὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ στόλου, ποὺ θὰ κατέπλεε στὸν Ἀργολικὸ Κόλπο.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου, για την σχέση μεταξύ...επιστήμης και πίστης στον Θεό.
Διαβάστε με προσοχή τον διάλογο και εξάγετε ο καθένας τα συμπεράσματά του!


Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό;
Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε.
Καθ.: Είναι καλός ο Θεός;
Φοιτ.: Φυσικά.
Καθ.: Είναι ο......
Θεός παντοδύναμος;
Φοιτ.: Ναι
Καθ.: Ο αδερφός μου πέθανε από καρκίνο παρότι παρακαλούσε τον Θεό να τον γιατρέψει και προσευχόταν σε Αυτόν. Οι περισσότεροι από εμάς θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν την ανάγκη τους. Πού είναι η καλοσύνη του Θεού λοιπόν;
Φοιτ.: ..
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Μια φορά κι έναν καιρό τότε που υπήρχαν νεράιδες, μάγισσες, δράκοι και ξωτικά έδωσαν και στα χρώματα ανθρώπινη λαλιά!
Έτσι μια όμορφη, ανοιξιάτικη μέρα άρχισαν να φιλονικούν για το ποιο απ’ όλα είναι το καλύτερο, το πιο χρήσιμο και το πιο αγαπημένο!
Ας μπούμε κρυφά να ακούσουμε τι λένε….

Πράσινο: «Σαφώς και είμαι το καλύτερο χρώμα, γιατί είμαι το σημάδι της ζωής και της ελπίδας. Επιλέχτηκα για την χλόη, τα δέντρα και τα φύλλα. Χωρίς εμένα τα ζώα θα πέθαιναν. Κοιτάξτε λίγο στην επαρχία και θα δείτε ότι είμαι παντού».
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

«Η Κυριακή μεταβλήθηκε σε ημέρα της ανίας επειδή κανείς δεν έχει να κάμει τίποτα»
Νίτσε
 
Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι κάποιοι ενοχλούνται από τον «θόρυβο» που προκαλούν στην πρωτεύουσα οι καμπάνες των εκκλησιών και γι’ αυτόν τον σκοπό κατέφυγαν στους αρμοδίους, οι οποίοι και τους δικαίωσαν, χωρίς όμως το όλο θέμα να προχωρήσει παραπέρα. Αναμενόταν μάλιστα η απόφαση η οποία θα όριζε ποια θα είναι η ένταση με την οποία θα κτυπούν οι καμπάνες… Αν και το ζήτημα προς το παρόν θα πάψει να μας απασχολεί, έχει όμως σημασία να δούμε πώς σκέπτονται οι άνθρωποι σε σχέση με αυτό που θεωρούν ως «Εκκλησία» στη χώρα μας
Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Αν είχαμε δημοκρατία, αν είχαμε τσίπα, αν είχαμε αιδώ, αν είχαμε φιλότιμο (αν είχαν δηλαδή οι κρατούντες) θα έπρεπε να έχουν ανοίξει λαγούμι να κρυφτούν, μετά από αυτό που έκαναν στην αθλήτρια Βούλα Παπαχρήστου και δεν έκαναν στην Ρεπούση, π.χ., ή σε όλους εκείνους (ντόπιους και ξένους) που βρίζουν και προσβάλουν τον ελληνικό λαό και την ιστορία του.
Η Παπαχρήστου δημοσίευσε στη σελίδα της -κακώς-, ένα ηλίθιο -κατ'εμέ- "ανεκδοτάκι" που κρίθηκε ρατσιστικό(!) και την απέκλεισαν από τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου!
Ενα κορίτσι που χρησιμοποίησε την υπαρκτή πραγματικότητα της ανεξέλεγκτης εισβολής εγχρώμων, για να πει ένα τάχα έξυπνο ανέκδοτο, από αυτά που -συνήθως- λένε τα σημερινά παιδιά, νομίζοντας ότι θα καταπλήξουν...
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

π. Νίκων: “Κύριε Ιησού χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”

Ναι, εξαρτάται. Ότι είναι ένα όπλο, δεν είναι απλό όπλο. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, δεν είναι απλώς όπλο εναντίον του διαβόλου. Προσέξετε, είναι πυρηνική βόμβα. Τινάζει τον διάβολο, τον εξαφανίζει. Είναι μια τρομερά συμπυκνωμένη, είναι μια τρομερά δυνατή ευχή. Μέσα της κλείνει όλες τις προσευχές, ξέρετε γιατί;
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ξημερώματα τῆς 24ης Ἰουλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος μαζί μέ τόν Διάκονο Ἰωακείμ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομιτίσσης καί τόν κ. Σταῦρο Μίντζα  ἀπό τό Σούλι πού γνωρίζει σπιθαμή πρός σπιθαμή τήν περιοχή, ἀνέβηκε στό Παναχαϊκό ὄρος, τό ὁποῖο εὑρίσκεται πάνω ἀπό τήν Πάτρα καί ἐπεσκέφθη τά μικρά ἱστορικά Ἐκκλησάκια πού βρίσκονται ἐκεῖ καί πολλούς ἀπό τούς ποιμένες τῆς περιοχῆς πού τό καλοκαίρι μένουν ἐκεῖ στά ὕψη τοῦ βουνοῦ, μέ τά ποίμνιά τους.
Σέ κάθε Ἐκκλησάκι ἐτέλεσε δέηση καί τρισάγιο στούς ξεχασμένους τάφους πού βρίσκονται ἔξω ἀπό κάποια ἐξωκκλήσια.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Π.Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ 
ΧΩΡΙΣ να το θέλω άκουσα αυτή την ιστορία στο σιδηροδρομικό σταθμό των Αθηνών, ενώ επρόκειτο να ταξιδεύσω με το τραίνο. Τη διηγιόταν κάποιος γκριζομάλλης στη συντροφιά του, που καθόταν στο διπλανό τραπεζάκι. Θέμα της συζητήσεως τους ήταν το διαζύγιο. Άλλοι υποστήριζαν ότι είναι ανάγκη ο χωρισμός, όταν η οικογένεια δεν προχωρεί ομαλά στο δρόμο της, αλλά σκαμπανεβάζει σαν βάρκα σε τρικυμία. Άλλοι έλεγαν ότι το διαζύγιο είναι η χειρότερη λύση και αν ακόμα η οικογένεια κλυδωνίζεται, γιατί ανοίγει πληγές, που δεν γιατρεύονται εύκολα.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ἀλκίσων Μιχαήλ (Ἀρχιμανδρίτης)
Στό τέλος τῆς ἡμέρας κάθε ἔμπορος κλείνει ταμεῖο, γιά νά ἰδεῖ πῶς πῆγαν οἱ δουλειές του, οἱ συναλλαγές τῆς ἡμέρας.

Κάθε χρόνο τό κράτος ζητάει ἀπό τούς πολίτες του φορολογική δήλωση, γιά νά ἐλέγξει τά οἰκονομικά τους.

Κατά τόν ἴδιο τρόπο, λοιπόν, καί ὁ κάθε ἄνθρωπος μιά ἡμέρα θά λογοδοτήσει γιά τίς σκέψεις του, τά ἔργα του καί τά λόγια του.
Τρίτη 24 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός δεν έχει καμία θέση στο σύγχρονο ελληνικό- ευρωπαϊκό σχολείο, έλεγε σε συνεργάτες της στη Βουλή η υπεύθυνη για θέματα Παιδείας της ΔΗΜΑΡ κυρία Μαρία Ρεπούση, η οποία προωθεί, όπως αποκάλυψε, πρόταση, για την κατάργησή του.

Με δεδομένο ότι η ΔΗΜΑΡ συγκυβερνά, η πρόταση της κυρίας Ρεπούση φαίνεται ότι συζητήθηκε και εγκρίθηκε και μόλις διατυπωθεί πλήρως, πρόκειται, εάν δεν φέρει αντίρρηση η ΝΔ ή το ΠαΣοΚ, και να κατατεθεί στη Βουλή..
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ο χώρος τής μονάδας εντατικής θεραπείας είναι ένας χώρος πού γίνεται αγώνας εντατικός εναντίον τού θανάτου. Οι γιατροί καί τό νοσηλευτικό προσωπικό παλεύουν μέ τόν θάνατο ο οποίος διεκδικεί τόν ασθενή, αλλά καί ο ασθενής βρίσκεται σέ δύσκολη κατάσταση. Μπροστά του βλέπει τόν θάνατο νά έρχεται, καί αυτό τού αυξάνει τήν στενοχώρια, συγχρόνως είναι μόνος του, χωρίς τήν ύπαρξη τών αγαπημένων του προσώπων, τά οποία βλέπει ελάχιστα λεπτά τής ώρας. Τότε βρίσκεται απέναντι στά μεγάλα ερωτήματα τής ζωής καί τού θανάτου, τού νοήματος τής ζωής, αλλά εμφανίζονται καί οι τύψεις από γεγονότα τού παρελθόντος.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Είμαστε στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάπου στη Ρωσία. Ο π. Αλέξανδρος κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του και ν` ανακουφίσει τις πληγές τους. Επιβιώνει ισορροπώντας ανάμεσα στον κίνδυνο να εκτελεστεί από τους Γερμανούς ή από τους Ρώσους, θεωρούμενος συνεργάτης των Γερμανών. 
Η ταινία ξεκινά δείχνοντάς μας το κόσμο με τα μάτια μιας μύγας. Μιας μύγας της οποίας τη ζωή, ο π. Αλέξανδρος χαρίζει, μιας και έχει και αυτή αξία. 
Όλη η ταινία πραγματεύεται την υψηλή αξία της ζωής, δείχνοντας την αντιμετώπιση σοβαρότατων καταστάσεών της κατά τον πόλεμο, μέσα από τον Χριστιανικό τρόπο σκέψης. Προβάλλεται η δύναμη της Ελπίδας που δίνει η Ορθοδοξία και τα υψηλά ιδανικά απλών ανθρώπων. Φως, στις σκοτεινές μέρες μας, μην το χάσετε.

δείτε την ταινία:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

..Νοιώθεις ότι έπρεπε να πάθεις, να πονέσεις, να πεθάνεις στη γη σαν το σπόρο, για να βλαστήσει από μέσα σου κάτι που δεν παρέρχεται.

Είμαι πλασμένος για κάτι συγκεκριμένο -έλεγε ένας μοναχός- άπιαστο, αθεώρητο με γυμνό οφθαλμό, και ταυτόχρονα ένσαρκο. Το ξέρω, το πιστεύω, το ζω. Όταν απ' αυτό απομακρύνομαι, τα χάνω όλα -ψυχικά και σωματικά. Όταν σ' αυτό βρίσκομαι, ριζώνω, τα βρίσκω όλα, την υγεία της ψυχής και του σώματος: Όντας μόνος είμαι σε κοινωνία με τους αγίους. Όντας με πολλούς τρέφομαι από την άχραντη πηγή που βρύει στην εσωτέρα έρημο. Ο σεβασμός προς αυτό, πραγματοποιείται, με το να ζητώ να γίνει το θέλημα Του ανα πάσα στιγμή και μόνο. Να το ζητώ, όχι με το στόμα και τη φωνή, αλλά με όλη μου τη διαγωγή ολοχρονίς.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Η παλαίφατος και ιστορική Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, ιεράς νήσου Τήνου, εόρτασε σήμερα την 190ή επέτειο του Οράματος της Οσίας Πελαγίας με την τέλεση Τρισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον εντός του Μοναστηριακού Συγκροτήματος Ι. Ναό της Οσίας Πελαγίας.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ιγνάτιος, ο οποίος και κήρυξε και το θείο Λόγο, αναφερθείς στο γεγονός του Οράματος της Οσίας Πελαγίας και τη σημασία παρομοίων γεγονότων στη ζωή της Εκκλησίας.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ο Χριστός είπε ότι όταν γεννηθεί ένα παιδί, η μητέρα ξεχνάει τους πόνους της διά την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Τα λόγια Του δείχνουν ότι για τον Ίδιο τον Θεό η γέννηση του κάθε παιδιού είναι ένα γεγονός: κάθε πρόσωπο είναι στα μάτια τού Θεού μοναδικό, είναι ένας άλλος, ένα εσύ.
Ένας γέροντας συμβούλεψε κάποια μητέρα η οποία σύντομα θα γεννούσε να βάλει μια πνευματική σφραγίδα στο παιδί λέγοντας την προσευχή τού Ιησού κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο, ακόμα και την ώρα τού τοκετού.
Κυριακή 22 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν
 κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 
Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες βρέθηκα στό Ἅγιον Ὄρος προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου γιά τήν πανήγυρη τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, στό ὄνομα τῶν ὁποίων τιμᾶται τό Καθολικό τῆς Μονῆς.
Ὅσες φορές καί ἄν βρεθῇ κάποιος, στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, αἰσθάνεται σάν νά εὑρίσκεται ἐκεῖ γιά πρώτη φορά, ἀφοῦ ὁ τόπος εἶναι ἁγιασμένος ἀπό τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν παρουσία καί τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τίς προσευχές μυριάδων ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταβίωσαν ἐπί τόσους αἰῶνες στό ἁγιώνυμο Ὄρος, ἀλλά καί τίς δεήσεις ὅλων ὅσοι ἀσκοῦνται ἐκεῖ σήμερα. Γι’ αὐτό, ὁ ἅγιος αὐτός τόπος, ἕλκει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι κουρασμένοι, ἰδιαίτερα σήμερα ἀπό τόν κόπο καί τό βαρύ φορτίο μιᾶς ψεύτικης κοσμικῆς ζωῆς, ζητοῦν μέσα ἀπό κάποιες «ἀποδράσεις», νά βροῦν ἀναψυχή, ἡρεμία καί γαλήνη.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
 κ. Ιερεμίου  
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ, τόν παπᾶ, πού λέμε. Ἀγαπητοί μου, δέν ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο ἀπό τήν ἱερωσύνη. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερέας εἶναι ἀνώτερος ἀπ᾽ ὅλους. Εἶναι ἄρχοντας καί εἶναι βασιλιᾶς. «Νά χαίρεσαι, παπᾶ μου, τήν βασιλεία σου», ἔλεγαν σάν εὐχή παλαιότερα οἱ χριστιανοί. Ἤ, γιά νά τό πῶ καλύτερα, ὁ ἱερέας εἶναι παραπάνω ἀπό βασιλιᾶς. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Ἄν εἶναι ἕνας παπᾶς καί ἕνας βασιλιᾶς καί ἔχω μόνο μία πολυθρόνα, θά βάλω τόν παπᾶ νά καθίσει στήν πολυθρόνα καί ἄς μείνει ὄρθιος ὁ βασιλιᾶς». Καί ὄχι μόνο ἀπό τόν βασιλιᾶ εἶναι ἀνώτερος ὁ παπᾶς, ἀλλά ἀκόμη εἶναι ἀνώτερος καί ἀπό τόν ἄγγελο.
Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἴδιος πάλι, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔλεγε: «Ἄν συναντήσω στό δρόμο ἕναν ἄγγελο καί ἕναν ἱερέα, θά φιλήσω πρῶτα τό χέρι τοῦ ἱερέα και ἔπειτα τό χέρι τοῦ ἀγγέλου».
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
(Μάτθ. Θ΄ 27-35)

Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν ἀντιμετώπισε δυσκολίες στὴ ζωή του, ὅσο εὐχάριστη κι ἂν φαινόταν, στὴν ἀρχὴ τουλάχιστον, ἡ πορεία τῆς ζωῆς.
Καὶ ὑπάρχουν, ἀρκετὲς περιπτώσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ σταυρὸς τῆς δοκιμασίας, φαίνεται ἀβάστακτος. Ὅμως, μέσα σ΄ αὐτὸ τὸν πόνο καὶ τὴ συντριβή, κατὰ ἕνα θαυμαστὸ τρόπο, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀρνεῖται ν' ἀνοίξει τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς του στὴν φοβερὴ ἀπογοήτευση, αἰσθάνεται στὰ βάθη τῆς ψυχῆς τοῦ ἕνα φῶς καὶ μία δύναμη ποὺ τοῦ δίνει κουράγιο καὶ τὸν κάνει νὰ συνεχίζει νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ Αὐτὸν ποὺ πραγματικὰ μπορεῖ νὰ τὸν σώσει.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ομιλία επί τη εορτή 
της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής

 Είναι εντυπωσιακός και συνάμα δαιμονικός ο τρόπος με τον οποίο διαστρέφεται η αλήθεια σχετικά με το πρόσωπο της Αγίας, την οποία τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, αδελφοί μου. Πρόκειται για την Μυροφόρο και Ισαπόστολο Μαρία την Μαγδαληνή, ίσως το ποιο συζητημένο και κακοποιημένο πρόσωπο της Βιβλικής ιστορίας. Η Μαρία, συνδεόμενη αυθαίρετα και λανθασμένα με την λυτρωθείσα από την αγάπη και το έλεος του Χριστού, πόρνη της Ευαγγελικής διήγησης, χρησιμοποιείται στην εποχή μας από ευφάνταστους σκηνοθέτες και μυθιστοριογράφους ως η πλέον κατάλληλη πρωταγωνίστρια κινηματογραφικών ταινιών και σεναρίων, σχετιζόμενων με την ζωή και το πρόσωπο του Κυρίου. Σύμφωνα με αυτά, φέρεται ότι διατηρούσε πονηρές και εφάμαρτες σχέσεις με τον Χριστό, κατ’ άλλους δε ήταν δήθεν σύζυγος του Ιησού, με τον οποίο, μάλιστα, απέκτησαν και παιδιά. Δημιουργούν γύρω από το πρόσωπό της έναν καλοστημένο μύθο, σαν κι αυτούς που κατασκευάζουν οι τεχνίτες του θεάματος για να αυξήσουν το κοινό τους, κυρίως, όμως, τα κέρδη τους.
Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ο ανυπέρβλητης ομορφιάς και ιστορικής αξίας ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη περιελήφθη στα δέκα κορυφαία μνημεία του κόσμου, σύμφωνα με... την αγγλόγλωσση τουρκική εφημερίδα Hurriyet Daily News.
Η εφημερίδα περιλαμβάνει τον σπουδαίο ναό της βυζαντινής Ορθοδοξίας στον κατάλογο των ωραιότερων μνημείων του κόσμου του τουριστικού περιηγητικού καταλόγου Lonely Planet.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

1. Ο Ναός είναι τόπος Ιερός. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος! ουκ εστι τούτο, αλλ’ ή οίκος ΘΕΟΥ και αύτη η πύλη του ουρανού» (Γένεσις, κεφ. κη΄, 10).
2. Ο Ιερός Ναός είναι χώρος λατρείας και προσευχής. Πριν μπεις μέσα σκέψου που πρόκειται να μπεις και τι πρόκειται να κάνεις. «Είσελθε εις τον οίκόν μου και στήθι μετά φόβου· ο γαρ τόπος ούτος άγιός εστι».
3. Μπαίνουμε μέσα «ευπρεπώς ενδεδυμένοι» με σιωπήν, και με... ευλάβειαν προσκυνούμεν τας αγίας εικόνας.
4. Καθόμαστε σε στάση ευλαβείας και προσοχής.
5. Μένουμε όσο πιο πολύ μπορούμε όρθιοι, σιωπηλοί και αφοσιωμένοι στην προσευχή, χωρίς να σχολιάζουμε ή να συζητούμε.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
"Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών" (Ματθ. 5, 3).

"Αυτό το παιδάκι που έρχεται συχνά εδώ στο μοναστήρι μπορεί να είναι διανοητικά καθυστερημένο, αλλά την καλωσύνη που έχει αυτό, ποιος λογικός άνθρωπος την έχει; Τι προσευχή, τι μετάνοιες κάνει! Όταν με την κήλη δυσκολευόμουν να κάνω μετάνοιες, του είπαν οι γονείς του: "Ο Παππούλης είναι άρρωστος, δεν μπορεί να κάνη μετάνοιες". "Κάνω 'γω", είπε εκείνο, και έκανε μετά μετάνοιες για μένα και γινόταν μούσκεμα στον ιδρώτα. Πόσο φιλότιμο, πόση αρχοντιά έχει! Μια φορά το έδειρε ένα παιδί στην γειτονιά, κι εκείνο, αφού έφαγε το ξύλο, του έδωσε το χέρι και του είπε: "Γεια, χαρά!". ακούς;
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ημέρα μνήμης η 20η Ιουλίου για την Κύπρο, αφού σήμερα κλείνουν 38 χρόνια από την αιματηρή Τουρκική εισβολή στη βόρεια Κύπρο που γράφτηκε με μελανά γράμματα στις σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Στις 20 Ιουλίου του 1974, περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από την αεροπορία και το ναυτικό, εισέβαλαν κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στη βόρεια Κύπρο, σύμφωνα με το σχέδιο Αττίλας Ι καταλαμβάνοντας το 4% του νησιού.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

του ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ
(περιλαμβάνει και σπάνιο υλικό από Τουρκικές πηγές)
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ  
ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ......
ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ 
 ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ !!!!

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 19/5, Τρίτη 21/5

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε