Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Blog Archive

Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


Απὸ τότε ποὺ ὁ ἄνθρωπος ­ἔπεσε στὴν πρώτη ἁμαρτία, ἀπὸ τότε ποὺ μέσα στὸν παράδεισο ­ἀθέ­τησε τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, εἰσῆλθε στὸν κόσμο τὸ κακό. Ὁ πρῶτος ­ἄνθρωπος, ποὺ πλάσθηκε ἀπὸ τὸν ­Δημιουργό του σὲ κατάσταση χάριτος καὶ ­ἀναμαρτησίας, ἔριξε τὸν ἑαυτό του στὴν κατάσταση τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς καὶ ­κατέληξε στὸ θάνατο. Καὶ ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Πρωτοπλάστων στὴ ­συνέχεια, ὅλοι οἱ ­ἄνθρω­­ποι μέχρι σήμερα, ­κληρονομοῦμε τὴ δική τους ἀσθένεια καὶ ζοῦμε ­ὑπο­ταγμένοι στὸ νό­­μο τῆς ἁμαρτίας· ὅλοι ­κυ­ριαρχούμα­στε ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ κα­ταλήγουμε στὸ ­θά­νατο.

Αὐτὸ γινόταν μέχρι τότε ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ­Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος ­ἀναμάρτητος, ποὺ μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν ­Ἀνάστασή Του νίκησε τὴν ἁμαρτία καὶ τὴ φθορά· πάτησε τὸν θάνατο καὶ μᾶς ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ νικοῦμε καὶ μεῖς τὴν ἁ­­μαρτία, νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ ­θέλημά Του καὶ νὰ πορευόμαστε πρὸς τὴ μακαριότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς στὴ Βασιλεία Του.
Ἀλλὰ ἐνῶ ἔχει πλέον δοθεῖ αὐτὴ ἡ ὑπέροχη δυνατότητα, δὲν τὴν ἐκμεταλλευ­­ό­­μαστε ὅλοι. Ἐπιμένουμε καὶ μετὰ τὸν ἐρ­­χομὸ τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴ τῆς ­ἁμαρ­τίας καὶ γινόμαστε ἔτσι ἐχθροὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας, ποὺ ζητοῦμε οἱ ἴδιοι τὴν καταστρο­φὴ καὶ τὴν αἰώνια καταδίκη μας.
Τὸ θλιβερὸ καὶ παράδοξο εἶναι ὅτι τὴν ὑποταγή μας στὴν ἁμαρτία στὶς μέρες μας τὴν ἐργαζόμαστε συστηματικὰ καὶ ἀνυποχώρητα καὶ στὴν κατὰ παράδοσιν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πατρίδα μας, μὲ τρόπους μάλιστα ποὺ δὲν ὑπῆρχαν στὸ παρελθόν.
Σήμερα νομιμοποιήθηκε ἡ ἁμαρτία μὲ νόμους ποὺ ἔρχονται σὲ ­μετωπικὴ σύγ­­κρουση μὲ τὸν ἅγιο νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ ψηφίσθηκαν ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῆς χώρας μας, ποὺ τὸ Σύνταγμά της ἔχει ὡς προμετωπίδα τὴν ἐπίκληση τοῦ ­φοβεροῦ Ὀ­­­νόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ­παρα­δέχεται ὅτι «ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς ­Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ». Πῶς ­τόλμησε ἡ Βουλὴ αὐ­τῆς τῆς χώρας νὰ ­νομιμο­ποι­ήσει τὸ φοβερὸ ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, τὸν φόνο ἀθώων καὶ ἀνυπεράσπιστων ὑπάρξεων μέσα στὰ σπλάχνα τῶν μητέρων τους, ἐνῶ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ δίνει ρητὴ τὴν ἐν­τολή· «οὐ φονεύσεις»; Πῶς ἀποποινικοποιεῖ ὁ νόμος μας τὸ βαρύτατο ἁμάρτημα τῆς μοιχείας, ἐνῶ ὁ ἅγιος νόμος τοῦ Θεοῦ συνιστᾶ· «οὐ μοιχεύσεις»;
Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κάτι ἀκόμη ­χειρότερο ποὺ γίνεται τὰ ­τελευταῖα ­χρόνια στὴν πατρίδα μας. Μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ καὶ μὲ τὴν ­ἐ­­­­­­νί­σχυση τῶν ­ἀρχόντων μας, οἱ ­ἄν­θρωποι ποὺ ­παραβαίνουν ὄχι μόνο τὸν ἅ­­­­γιο νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ­ἐπιπλέον καὶ αὐτοὺς τοὺς ­νόμους τῆς φύσεως καὶ πέ­­φτουν στὸ ­βδελυκτὸ ­ἁμάρτημα τῆς ­ὁ­­­μοφυλοφιλίας, ­διαφημίζουν χωρὶς ντροπὴ τὴ ­φοβερὴ ἐκ­­­τροπή τους, ὑπερηφανεύονται γι’ ­­αὐ­­­­τὴν καὶ ­παρελαύνουν προκλητικὰ στοὺς ­δρό­μους τῶν μεγά­λων πόλεών μας. ­Αὐ­­τὴ ἡ ­ἐκτροπή, ποὺ ­μ­έχρι τὸ 1990 ὁ ­Παγ­­κόσμιος ­Ὀρ­­γα­νι­σμὸς ­Ὑγείας τὴ ­θε­­ωροῦσε ­ἀσθένεια, ἐνῶ ἀ­­­­­κόμα καὶ ­ἄνθρωποι χωρὶς ­κάποια θρη­­σκευ­τικότητα τὴν ­κα­ταδίκαζαν μὲ ἀ­­ποτροπιασμό, τώρα ὄχι ἁ­­­πλῶς εἶναι ἀνεκτή, ἀλλὰ ­καλύπτεται καὶ ­νομοθετι­κὰ καὶ διδάσκεται στὰ παιδιά μας ὡς «μία ἄλλη ἐπιτρε­πτὴ καὶ κατὰ ­πάντα ἀποδεκτὴ σεξουαλι­κὴ κατεύθυν­­ση, ποὺ ­χαρακτηρίζει τὴν ­ἰδιαιτερότητα ­κάποιων ­συνανθρώπων μας». ­Ἐπιπλέον δὲ ἐπιτρέπεται ἡ ὀρ­γά­νωση δημοσίων ­ἐκδηλώσεων καὶ «ἑορτῶν ­ὑ­­­περηφάνειας» γι’ αὐτὸ ποὺ ἀπαξιώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ ­καταρρακώνει τὴν ἀξιοπρέπειά του.
Νομοθετικὴ κάλυψη τῆς ἁμαρτίας!
Καὶ ὑπερηφάνεια γι’ αὐτήν!
Τὸ δεύτερο εἶναι χειρότερο ἀπὸ τὸ πρῶτο. Ὑπάρχει καὶ ἕνα τρίτο, ποὺ εἶ­ναι χειρότερο ἀπὸ τὸ δεύτερο. Εἶναι τὸ νὰ ἁμαρτάνεις καὶ νὰ ­ἀπαγορεύεις νὰ σοῦ ποῦν ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνεις δὲν εἶναι κατόρθω­μα ποὺ ­δικαιολογεῖ ­ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ ἐκ­τροπὴ ποὺ ­ἐγκυμονεῖ κινδύνους καὶ καταστροφή! Ὅποιος δὲν ἐγκρίνει τὸν τρόπο τῆς ζωῆς σου, νὰ λὲς ὅτι εἶναι ρατσι­στὴς καὶ πρέπει γι’ αὐτὸ νὰ καταδικασθεῖ. Νὰ μὴν καταδικασθεῖ ἡ ἁμαρτία, νὰ μὴν ­καταδικασθεῖ τὸ κακό, ἀλλὰ νὰ καταδικασθεῖ αὐτὸς ποὺ τὸ ἐλέγχει.
Μάλιστα! Νὰ μὴν ποῦμε ὅτι ἡ μοιχεία διαλύει τὴν οἰκογένεια. Νὰ μὴν ποῦμε ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι φόνος. Τότε νὰ μὴν ποῦμε ὅτι καὶ ἡ κλοπὴ εἶναι ­ἁμαρτία, ἀλλὰ ὅτι γιὰ κάποιους εἶναι «τρόπος ζω­ῆς», ποὺ πρέπει «νὰ τὸν σεβασθοῦμε ὡς μιὰ ἰδιαιτε­ρότητα» τῆς προσωπικότητάς τους, καὶ ἂν τὴν καταδικάσουμε, θὰ πρέπει ἐμεῖς νὰ καταδικασθοῦμε!
Μήπως μὲ ὅλα αὐτὰ ὁ ἀποστατημένος κόσμος μας προσπαθεῖ νὰ κοιμίσει τὴν ταραγμένη συνεί­δησή του; Μήπως μᾶς ἐ­­­πιβάλλεται νέος τρόπος σκέψεως καὶ ζω­­­­ῆς; Διότι: Ἂν ἡ ἁμαρτία μας εἶναι «νόμιμη», δὲν ἔ­­­χου­με τίποτε νὰ φοβηθοῦμε. Ἂν μάθουμε νὰ τὴ διαπράττουμε μὲ ὑ­­­­περηφάνεια, δὲν θὰ ντρεπόμαστε πιὰ γι’ αὐτήν.
Καὶ ἂν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ καταδικάσουμε ὅποιον ἐπιχειρήσει νὰ μᾶς ξυπνήσει, νομίζουμε ὅτι θὰ καταφέρουμε νὰ καθησυχάσουμε τὴ συνείδησή μας, ὥστε νὰ μὴ μᾶς ἐνοχλεῖ. Ἀλλὰ τότε δὲν θὰ ὑπάρχει πιὰ καμιὰ ἐλπίδα σωτηρίας.
Ἂς μὴν παρασυρόμαστε.
Ἡ ἁμαρτία εἶναι παρανομία.
Ἡ ἁμαρτία πρέπει νὰ φέρνει ντροπή.
Ἡ ἁμαρτία πρέπει νὰ ἐλέγχεται. Γιὰ νὰ ξυπνᾶ, νὰ ὁδηγεῖται στὴ μετάνοια καὶ νὰ ἔχει ἐλπίδα σωτηρίας ὁ ἁμαρτωλὸς ἄν­­­θρω­πος, γιὰ τὸν ὁποῖο ­σταυρώθηκε ὁ Θεός. Γιὰ νὰ ἔχει ἐλπίδα ἡ δύσμοιρη ­πα­­­­τρίδα μας, ποὺ δὲν ὑπακούει πιὰ σ’ Αὐ­τὸν ποὺ μέ­χρις ἐσχάτων τὴ ­δόξαζε, ἀλ­λὰ σ’ αὐ­τοὺς ποὺ μέχρι σήμερα τὴν ­ἐκ­μεταλλεύονται, τὴν ταπεινώνουν καὶ τὴν ποδοπατοῦν.

πηγή:osotir.org
 

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 19/5, Τρίτη 21/5

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε