Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Κάθε Τετάρτη τελείται στο Ναό μας Ιερά Παράκληση προς την Παναγίαν την Γοργοϋπήκοον

Κάθε Τετάρτη τελείται στο Ναό μας Ιερά Παράκληση προς την Παναγίαν την Γοργοϋπήκοον
Κάντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας για να εμφανιστεί το θέμα

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία των εργασιών

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ψάχνοντας το Αρχείο

Αγία Γραφή

Αγία Γραφή
Καντε κλικ στο βιβλίο και διαβάστε

Άγιος Παναγής Μπασιάς

Άγιος Παναγής Μπασιάς
Ο Άγιος Παναγής τιμάται ιδιαιτέρως στην Ενορία μας. Στο Ναό μας φυλάσσεται τεμάχιον του χαριτοβρύτου του Λειψάνου το οποίο για μας αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία.

Τοπική Αγιολογία

Τοπική Αγιολογία
Καντε κλικ στην εικόνα και γνωρίστε τους Αγίους μας

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Επιβλητικός ο Σταυρός, που στήθηκε στο προαύλιο του Ναού μας

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το banner μας

Το banner μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να δείτε σχετικές οδηγίες αντιγραφής

προβολές σελίδος

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά
Καντε κλικ στη φωτογραφία και εξασκηθείτε

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ

Blog Archive

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να βρείτε αυτό που θέλετε
Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


Εἶ­ναι ἀ­πό τούς πιό γνω­στούς ἁ­γί­ους της Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Τό ὄ­νο­μα τοῦ β­ρί­σκε­ται στά στό­μα­τα ἀ­να­ρίθ­μη­των πι­στῶν, πού ζη­τοῦν τήν βο­ή­θεια καί προ­στα­σί­α ­του. Να­οί ἀ­μέ­τρη­τοι ἔ­χουν κτι­σθεῖ πρός τι­μήν του. Πλή­θη Χρι­στια­νῶν σπεύ­δουν νά τόν τι­μή­σουν κα­τά τήν ἐ­τή­σιο μνή­μη του. Ρί­γη συγ­κι­νή­σε­ως σκορ­πᾶ ἡ εἰ­κό­να του στίς λι­τα­νεῖες πού γί­νον­ται πρός τι­μήν του. Ἰ­δι­αι­τέ­ρως τόν τι­μοῦν καί τόν εὐ­λα­βοῦν­ται οἱ ναυ­τι­κοί μας, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἀ­πο­δί­δουν στίς προ­σευ­χές καί με­σι­τεί­ας του πολ­λά θαύ­μα­τα σω­τη­ρί­ας τους ἀ­πό τήν ἀ­γρι­ε­μέ­νη θά­λασ­σα. 
Μέ τά ὡ­ραι­ό­τε­ρα ἐγ­κώ­μια τόν τι­μᾶ ἡ Ἐκ­κλη­σί­α. «Θεῖ­ον τῆς θει­ο­τά­της Ἱ­ε­ρω­σύ­νης κα­νό­να» τόν ὀ­νο­μά­ζει ὁ ὑ­μνω­δός. Καί τόν ἀ­πο­κα­λεῖ μέ­γα Ποι­μέ­να. Καί προ­σκα­λεῖ τούς πι­στούς νά τόν ἐγ­κω­μιά­σουν. Καί νά ἐ­πι­κα­λε­σθοῦν «οἱ ἐν νό­σοις­ τον ἰα­τρόν, οἱ ἐν κιν­δύ­νοις τόν ρύ­στην, οἱ ἁ­μαρ­τω­λοί τόν προ­στά­την, οἱ πέ­νη­τες τόν θη­σαυ­ρόν, οἱ ἐν θλί­ψε­σι τήν πα­ρα­μυ­θί­αν, τόν συ­νο­δί­την οἱ ὁ­δοι­πό­ροι, οἱ ἐν θα­λάσσῃ τόν κυ­βερ­νή­την». Ἀ­να­το­λή καί Δύ­σις τοῦ ἀ­να­γνω­ρί­ζουν ὑ­πέ­ρο­χη θέ­ση με­τα­ξύ τῶν ἁ­γί­ων. Καί τοῦ ἀ­ξί­ζει ἡ τό­ση τι­μή. Καί τοῦ πρέ­πουν τό­σα ἐγ­κώ­μια. Δι­ό­τι ἀ­να­δεί­χθηκε νι­κη­τής σέ ὅ­λη του τή ζω­ή. Καί τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ὑ­πέρ­μα­χος ἀ­γω­νι­στής. Καί τῆς ἀ­γά­πης καί τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας θαυ­μα­στή ἐν­σάρ­κω­ση.

Στά Πά­τα­ρα τῆς Λυ­κί­ας τῆς Μ. Ἀ­σί­ας ­γεν­νή­θηκε ὁ Νι­κό­λα­ος γύ­ρω στά 250 μ.Χ. Οἱ εὐ­σε­βεῖς καί φω­τι­σμέ­νοι γο­νεῖς του εἶ­χαν τήν εὐ­τυ­χί­α νά γνω­ρί­σουν τόν Χρι­στό καί νά με­τα­δώ­σουν στήν ἁ­πα­λή ψυ­χή τοῦ παι­διοῦ τους τήν θεί­α ἀ­λή­θεια. Ἄν­θρω­ποι κοι­νω­νι­κῶς ἀ­νώ­τε­ροι καί οἰ­κο­νο­μι­κῶς ἀ­νε­ξάρ­τη­τοι φρόν­τι­σαν μα­ζί μέ τήν εὐ­σέ­βεια νά δώ­σουν στόν Νι­κό­λα­ο καί μόρ­φω­ση κοι­νω­νι­κή καί γραμ­μα­τι­κή. Καί με­γά­λω­νε ὁ νέ­ος καί ἄρ­χι­ζε νά σκορ­πί­ζει τό ἄ­ρω­μα τῆς εὐ­σε­βεί­ας στό πε­ρι­βάλ­λον του. Ἀλ­λά τόν β­ρί­σκει μιά με­γά­λη δο­κι­μα­σί­α. Στό ἄν­θος τῆς ἡ­λι­κί­ας του ὁ Θε­ός κα­λεῖ κοντά του καί τούς δυ­ό γο­νεῖς του. Καί ἔ­τσι ὁ νέ­ος μέ­νει μό­νος, ἀ­προ­στά­τευ­τος καί ὀρ­φα­νός μέ­σα σ’ ἕ­να πε­ρι­βάλ­λον, ὅ­που ἡ εἰ­δω­λο­λα­τρί­α καί ἡ ἁ­μαρ­τί­α ἔ­δι­ναν τόν τό­νο καί τό χρῶ­μα στή ζω­ή. Οἱ κίν­δυ­νοι πού τόν πε­ρι­βάλ­λουν εἶ­ναι πολ­λοί. Ἡ πε­ρι­ου­σί­α πού δι­α­χει­ρί­ζε­ται με­γά­λη. Τά μο­νο­πά­τια τῆς ἁ­μαρ­τί­ας πολ­λά. Κιν­δυ­νεύ­ει νά πα­ρα­συρ­θεῖ, νά ἀ­κο­λου­θή­σει κο­σμι­κή ζω­ή, νά γλι­στρή­σει στό κα­κό. Ὅ­μως ἐ­δῶ εἶ­ναι ἡ πρώ­τη του νί­κη. Εἶ­ναι τό­σο βα­θιά ἡ εὐ­σέ­βειά του, ὥ­στε τί­πο­τε ἀ­πό αὐ­τά δέν τόν ἐ­πη­ρε­ά­ζει. Ἀντιθέτως χρη­σι­μο­ποι­εῖ τήν πε­ρι­ου­σί­α του σέ ἔρ­γα ἀ­γά­πης καί φι­λαν­θρω­πί­ας, σέ πρά­ξεις ἐ­λε­η­μο­σύ­νης καί φρον­τί­δος γιά τούς πτω­χούς καί στε­ρού­με­νους. Τόν θαυ­μά­ζουν οἱ Χρι­στια­νοί γιά τή στα­θε­ρό­τη­τά του καί προ­σεύ­χον­ται νά τόν ἀ­ξι­ώ­σει ὁ Θε­ός νά ὑ­πη­ρέ­τη­σει τήν Ἐκ­κλη­σί­α. Οἱ προ­σευ­χές τους εἰ­σα­κού­ον­ται. Ὁ Νι­κό­λα­ος αἰ­σθά­νε­ται ἰ­σχυ­ρή τήν κλί­ση πρός τήν ἱ­ε­ρω­σύ­νη. Καί ὁ Θε­ός τόν ἀ­ξι­ώ­νει νά σ­τα­θεῖ μ­προστά στό θυ­σι­α­στή­ριο, λει­τουρ­γός καί ποι­μένας, ὁ­δη­γός καί ἐμ­πνευ­στής τῶν Χρι­στια­νῶν στήν πνευ­μα­τι­κή τους ζω­ή.

Ἁγιότητα βί­ου, ἀ­φι­λο­κέρ­δεια, πί­στη ἰ­σχυ­ρή, ζῆ­λος ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κός, ἀ­γά­πη πρός ὅ­λους εἶ­ναι τά γνω­ρί­σμα­τα τοῦ νέ­ου πρε­σβυ­τέ­ρου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Πα­τά­ρων. Ἡ φή­μη του σύντομα ἁ­πλώ­νε­ται εὐ­ρύ­τε­ρα. Γί­νε­ται γνω­στός γιά τήν ἁ­γι­ό­τη­τα τῆς ζω­ῆς του καί τόν ζῆ­λο του ὑ­πέρ τῆς πί­στε­ως. Γί αὐ­τό καί δέν εἶ­ναι πα­ρά­δο­ξο, ὅ­τι με­τά τό θά­να­το τοῦ ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Μύ­ρων ὁ Νι­κό­λα­ος ἐ­κλέ­γε­ται δι­ά­δο­χός του καί ἀ­να­λαμ­βά­νει τή δι­α­ποί­μαν­ση τῆς πε­ρι­ο­χῆς.

Ἀπό τήν ὑ­ψη­λή αὐ­τή σκο­πιά ὁ Νι­κό­λα­ος ἐ­πι­σκο­πεῖ πρός ὅ­λες τίς κα­τευ­θύν­σεις. Πο­λε­μᾶ τήν αἵ­ρε­ση, πού θέ­λει νά μο­λύ­νει τούς πι­στούς, ἀ­δι­α­φο­ρώντας στίς ἀ­πει­λές ἐ­πάρ­χων καί δι­οι­κη­τῶν καί αὐ­το­κρα­τό­ρων ἀ­κό­μη· οἰ­κο­δο­μεῖ τούς πι­σ­τούς στήν ἀ­λή­θεια καί τήν κα­τά Χρι­στόν ζω­ή· τρέ­χει παν­τοῦ, ὅ­που ὑ­πάρ­χει πό­νος καί θλί­ψη, γιά νά πα­ρη­γό­ρη­σει· ἐ­νι­σχύ­ει τούς πτω­χούς· φρον­τί­ζει ἰ­δι­αι­τέ­ρως γιά τή νε­ό­τη­τα, πού δι­α­τρέ­χει τό­σους κιν­δύ­νους. Εἶ­ναι ἕ­νας φω­τει­νός ὁ­δη­γός, πού μέ τό λό­γο του καί τό πα­ρά­δειγ­μά του φω­τί­ζει, κα­θο­δη­γεῖ, ἐμ­πνέ­ει. Καύ­χη­μα τῶν πι­στῶν στό­χος τῶν αἱ­ρε­τι­κῶν.

Στό θρό­νο τῆς αὐ­το­κρα­το­ρί­ας β­ρί­σκον­ται ὁ Δι­ο­κλη­τια­νός (284 - 304) καί ὁ Μα­ξι­μια­νός (286 - 305). Κα­τά τό δι­ωγ­μό πού ­κή­ρυ­ξαν κα­τά τοῦ Χρι­στι­α­νι­σμοῦ, ὁ Νι­κό­λα­ος συλ­λαμ­βά­νε­ται ἀπό τούς ἐθνικούς κυ­βερ­νῆτες τῆς ἐ­παρ­χί­ας, ὑ­πο­βάλ­λε­ται σέ πολ­λές κα­κώ­σεις καί μα­ζί μέ ἄλ­λους Χρι­στια­νούς ἐγ­κλεί­ε­ται στίς φυ­λα­κές. Μέ­νουν ἀπό τότε ­πά­νω στό σῶ­μα του τά στίγ­μα­τα τῶν κα­κώ­σε­ων. Ὑ­πο­μέ­νει ὅ­μως τίς κα­κώ­σεις καί τα­λαι­πω­ρί­ες ἀ­δι­α­μαρ­τύρητα, εὐ­λο­γών­τας τό ὄ­νο­μα τοῦ Κυ­ρί­ου, ἐ­νῶ οἱ πι­στοί προ­σεύ­χον­ται ἐ­κτε­νῶς γιά τόν ἅγιο ποι­με­νάρ­χη τους. Προ­σεύ­χον­ται νά πε­ρά­σει ἡ τρι­κυ­μί­α καί νά ἔλ­θει ἡ γα­λή­νη. Πα­ρα­κα­λοῦν τόν Θε­ό νά δώ­σει στήν Ἐκ­κλη­σί­α χρό­νια εἰ­ρή­νης καί Χρι­στια­νούς βα­σι­λεῖς νά προ­στα­τεύ­ουν τήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α. Καί ὁ Θε­ός εἰ­σα­κού­ει τίς προσευχές τους. Καί ὁ χει­μώνας περ­νᾶ. Ἡ ἄ­νοι­ξη ἔρ­χε­ται. Ὁ Κων­σταν­τῖ­νος, ὁ πρῶ­τος Χρι­στια­νός αὐ­το­κρά­τωρ, κα­τα­λαμ­βά­νει τόν θρό­νο. Νέ­οι και­ροί τώ­ρα. Νέ­ος ἄ­νε­μος ἀρ­χί­ζει νά πνέ­ει γύ­ρω ἀ­πό τήν πί­στη. Ὁ Κων­σταν­τῖ­νος δι­α­τάζει νά ἀ­πο­λυ­θοῦν οἱ φυ­λα­κι­σμέ­νοι, νά ἐ­πα­νέλ­θουν οἱ ἐ­ξό­ρι­στοι.

Ὁ Νι­κό­λα­ος, κα­τα­βε­βλη­μέ­νος στό σῶ­μα ἀ­πό τίς τα­λαι­πω­ρί­ες, ἀ­κμαῖ­ος ὅ­μως στήν ψυ­χή, ἀ­να­λαμ­βά­νει καί πάλι τά ὑ­ψη­λά του κα­θή­κον­τα. Ἡ εἴ­δη­ση ὅ­τι ὁ βα­σι­λεύς θά συγ­κά­λε­σει Οἰκου­με­νι­κή Σύ­νο­δο, γιά νά πα­τά­ξει τήν κα­τα­στρε­­πτι­κή αἵ­ρε­ση τοῦ Ἀ­ρεί­ου, ἀ­να­θερ­μαί­νει τό φρό­νη­μα τῶν πι­στῶν. Στή Σύ­νο­δο παίρνει μέ­ρος καί ὁ Νι­κό­λα­ος, ὑ­πε­ρα­σπί­ζοντας μέ ὅλες του τίς δυ­νά­μεις τήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α καί ἔτσι ἀ­να­δείχθηκε ἀ­λη­θινά κανόνας πί­στε­ως. Ἀφοῦ ἐπέ­­­στρεψε ἀπό τή Σύνοδο, συ­νέ­χι­σε μέ­χρι τά βαθειά γη­ρατειά του τό ἔρ­γο του, σκορπί­ζοντας παν­τοῦ τούς θη­σαυ­ρούς τῆς ἀ­γα­πητικῆς καρ­δί­ας του. Καί μέ τίς εὐ­αγ­γε­λι­κές ἀρετές καί τά θαύματά του ἀ­να­δείχθηκε βο­η­θός καί προ­στά­της τῶν πάντων. Σέ πολύ μεγάλη ἠλικία πα­ρέ­δωσε τό πνεῦ­μα του στόν Θε­ό. Αὐτόν τόν μέ­γα ποι­μέ­να νά τι­μοῦμε ἀ­ξί­ως, ἀλ­λά καί νά ἀ­γω­νι­ζό­μα­στε νά ἀν­τι­γρά­φου­με τίς ἀ­ρε­τές του. Τήν πί­στη του, τήν ἁ­γι­ό­τη­τά του, τήν πρα­ό­τη­τα καί ἐγ­κρά­τειά του. Ἔ­τσι θά τι­μή­σει καί ­μᾶς ὁ Θε­ός. Τό ὑ­πο­σχέ­θηκε: «Τούς δο­ξά­ζον­τάς με ἀν­τι­δο­ξά­σω».

Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό τή Ζωή τῶν Ἁγίων»

Ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου

Ακολουθείστε μας στο twitter

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 19/11, Τρίτη 21/11, Τετάρτη 22/11(Αγρυπνία Τρίτη βράδυ), Σάββατο 25/11

Ο Εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπ. Θεοτόκου & η Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ο Εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπ. Θεοτόκου & η Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ιερά Αγρυπνία για την Παναγία μας την Γοργοϋπήκοο

Η Ιερά Αγρυπνία για την Παναγία μας την Γοργοϋπήκοο
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

H Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

H Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας, επί τη ενάρξει της νέας σχολικής χρονιάς

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας, επί τη ενάρξει της νέας σχολικής χρονιάς
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στιγμές από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου

Στιγμές από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Tα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτο-video)

Tα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτο-video)
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Με λαμπρότητα, εορτάσθη η Μνήμη του Οσίου πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά, στην Ενορία μας

Με λαμπρότητα, εορτάσθη η Μνήμη του Οσίου πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά, στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυριακή του Πάσχα στην Ενορία μας. Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας! (φωτο+video)

Κυριακή του Πάσχα στην Ενορία μας. Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας! (φωτο+video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στιγμιότυπα από την Ακολουθία των Αγίων Παθών στην Ενορία μας

Στιγμιότυπα από την Ακολουθία των Αγίων Παθών στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.....! - Φωτοστιγμές από την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.....! - Φωτοστιγμές από την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Από τον Εορτασμό του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ενορία μας (φωτογραφίες)

Από τον Εορτασμό του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ενορία μας (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Ένα πραγματικό κόσμημα, το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου (φωτογραφίες)

Ένα πραγματικό κόσμημα, το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτοστιγμές από την Πανήγυρη του Αγίου Χαραλάμπους

Φωτοστιγμές από την Πανήγυρη του Αγίου Χαραλάμπους
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτοστιγμές από την Πανήγυρη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου

Φωτοστιγμές από την Πανήγυρη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στιγμιότυπα από την Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας

Στιγμιότυπα από την Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Επιβλητική και η φετινή Φάτνη, στο προαύλιο του Ναού μας

Επιβλητική και η φετινή Φάτνη, στο προαύλιο του Ναού μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Συνεχίζεται το έργο της Αγιογραφήσεως εις τον νεόδμητον Ιερόν Ναόν του Αγίου Αντωνίου

Συνεχίζεται το έργο της Αγιογραφήσεως εις τον νεόδμητον Ιερόν Ναόν του Αγίου Αντωνίου
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020 στην Ενορία μας

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020 στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Αγίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου

Από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Αγίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στην Ενορία μας (Φωτογραφίες + Video)

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στην Ενορία μας (Φωτογραφίες + Video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυριακή Β΄ των Νηστειών στην Ενορία μας

Κυριακή Β΄ των Νηστειών στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας τίμησε τη Μνήμη του Αγ.ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας τίμησε τη Μνήμη του Αγ.ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας στην Ενορία μας

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας στην Ενορία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν

Η μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πανηγυρική Θ. Λειτουργία & κτητορικό Μνημὀσυνο επί τη επετείω 3 ετών από των Εγκαινίων του Ναού μας

Πανηγυρική Θ. Λειτουργία & κτητορικό Μνημὀσυνο επί τη επετείω 3 ετών από των Εγκαινίων του Ναού μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή σε Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου

Η προσκυνηματική μας εκδρομή σε Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Τρεις πανέμορφες ημέρες στη Μακεδονία με την Ενορία μας! (φωτογραφίες)

Τρεις πανέμορφες ημέρες στη Μακεδονία με την Ενορία μας! (φωτογραφίες)
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Ακράτας

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Ακράτας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στην Καλαμάτα (φωτουραφίες)

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στην Καλαμάτα (φωτουραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στο νησί της Κύπρου (φωτογραφίες + videos)

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στο νησί της Κύπρου (φωτογραφίες + videos)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στη Νέα Μάκρη & στο Μήλεσι Αττικής. Προσκύνημα στους Οσίους Εφραίμ & Πορφύριο (Φωτο)

Η Ενορία μας στη Νέα Μάκρη & στο Μήλεσι Αττικής. Προσκύνημα στους Οσίους Εφραίμ & Πορφύριο (Φωτο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στο Μοναστήρι του Ομπλού (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας στο Μοναστήρι του Ομπλού (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2019 (φωτογραφίες)

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2019 (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Από την Εορτή των Χριστουγέννων στην Ενορία μας (φωτογραφίες + video)

Από την Εορτή των Χριστουγέννων στην Ενορία μας (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου των Κατηχητικών μας Ομάδων με την Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου Οβρυάς

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου των Κατηχητικών μας Ομάδων με την Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου Οβρυάς
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στις Ιερές Μονές Παναγίας Ελώνης, και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λουκούς. (φωτογρ

Το προσκύνημά μας στις Ιερές Μονές Παναγίας Ελώνης, και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λουκούς. (φωτογρ
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Μια υπέροχη προσκυνηματική εκδρομή στο νησί του Αγίου Γερασίμου (φωτογραφίες)

Μια υπέροχη προσκυνηματική εκδρομή στο νησί του Αγίου Γερασίμου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

Τυπικό σωτηρίου έτους 2023

Τυπικό σωτηρίου έτους 2023
Κάντε κλικ επάνω και ενημερωθείτε για τις ακολουθίες της κάθε ημέρας