Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Άγιος Παναγής Μπασιάς

Άγιος Παναγής Μπασιάς
Ο Άγιος Παναγής τιμάται ιδιαιτέρως στην Ενορία μας. Στο Ναό μας φυλάσσεται τεμάχιον του χαριτοβρύτου του Λειψάνου το οποίο για μας αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία.

Συναξάριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρόγραμμα συναντήσεων Κατηχητικών Ομάδων 2017-2018

Πρόγραμμα συναντήσεων Κατηχητικών Ομάδων 2017-2018
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κάθε Δευτέρα τελούμε Ι.Παράκληση στην Παναγία την Γοργοϋπήκοον, υπέρ υγείας πάντων των αδελφών ημών

Κάθε Δευτέρα τελούμε Ι.Παράκληση στην Παναγία την Γοργοϋπήκοον, υπέρ υγείας πάντων των αδελφών ημών
Καντε κλικ στην Εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Ψάχνοντας το Αρχείο

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία των εργασιών

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Αγία Γραφή

Αγία Γραφή
Καντε κλικ στο βιβλίο και διαβάστε

Τοπική Αγιολογία

Τοπική Αγιολογία
Καντε κλικ στην εικόνα και γνωρίστε τους Αγίους μας

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Ημέρες και Περίοδοι Νηστείας

Ημέρες και Περίοδοι Νηστείας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η ζωή αποκτά νόημα κοντά Του !!!

Η ζωή αποκτά νόημα κοντά Του !!!
Το σύνθημα της Κατηχητικής χρονιάς 2017 - 2018 στην Ενορία μας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το banner μας

Το banner μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να δείτε σχετικές οδηγίες αντιγραφής

προβολές σελίδος

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά
Καντε κλικ στη φωτογραφία και εξασκηθείτε

Blog Archive

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να βρείτε αυτό που θέλετε
Από το Blogger.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


Ὁ ἅ­γιος Σπυ­ρί­δων γεν­νή­θη­κε καί ἀ­να­τρά­φη­κε στήν Κύ­προ σέ οἰ­κο­γέ­νεια ποι­με­νι­κή, κον­τά σέ ποι­μέ­νες καί πρό­βα­τα, σέ ἀ­τμό­σφαι­ρα ἁ­γνό­τη­τος καί εὐ­σε­βεί­ας. Γιά τή διανοητική του μόρ­φω­ση δέν φαί­νε­ται νά δι­α­κρι­νό­ταν. Τίτ­λους σπου­δῶν καί πτυ­χί­α πα­νε­πι­στη­μια­κά δέν εἶ­χε νά ἐ­πι­δεί­ξει ὁ Σπυ­ρί­δων. Ἐ­κεῖ­νο, στό ὁ­ποῖ­ο ἔ­στρε­φε τό με­γά­λο του ἐν­δι­α­φέ­ρον καί τήν προ­σπά­θειά του, ἦ­ταν ἡ μόρ­φω­ση τοῦ χα­ρα­κτῆ­ρα, ὁ ἁ­για­σμός τῆς ψυ­χῆς. Ἦ­ταν γε­μά­τος ἀ­πό κά­θε ἀ­ρε­τή, τήν ὁ­ποί­α τοῦ ἐ­νέ­πνε­ε τό πα­ρά­δειγ­μα τοῦ Σωτῆρος Χρι­στοῦ, στόν ὁ­ποῖ­ο προ­σπα­θοῦ­σε νά εὐ­α­ρε­στεῖ πάν­το­τε. Ἦ­ταν πρά­ος, τα­πει­νός, σώ­φρων, πι­στός καί συ­νε­τός, ἀλ­λά καί ἀν­δρεῖ­ος στίς ἀν­τι­ξο­ό­τη­τες τῆς ζω­ῆς.

    Δι­ό­τι ἡ ζω­ή τοῦ Σπυ­ρί­δω­νος δέν ἦ­ταν ξέ­νη πρός τόν πό­νο καί τή θλί­ψη. Οἰ­κο­γε­νεια­κές τα­λαι­πω­ρί­ες καί θά­να­τοι τόν ἔ­κα­ναν νά πονέσει πο­λύ. Μέ­σα ὅ­μως ἀ­πό αὐ­τό τό ἐξαγνιστή­ριο της ψυ­χῆς, πού εἶ­ναι ὁ πό­νος, ἐ­ξέρ­χε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο πι­στός καί ἐ­νά­ρε­τος. Πα­ρη­γο­ρεῖ­ται μέ τή σκέ­ψη τῆς μέλ­λου­σας ζω­ῆς, ἀλ­λά καί μέ τήν πε­ποί­θη­ση ὅ­τι ὁ Θε­ός θά κα­τευ­θύ­νει καί τή δι­κή του ζω­ή στό ἀ­γα­θό. Ἔκ­πλη­κτοι τόν πα­ρα­κο­λου­θοῦν τό­σο πα­ρη­γο­ρη­μέ­νο, ἀλ­λά καί τό­σο ἐ­ξα­γνι­σμέ­νο οἱ γύ­ρω του Χρι­στια­νοί. Βλέ­πουν πε­ρισ­σό­τε­ρο τώ­ρα στό πρό­σω­πό του τόν ἅ­γιο τοῦ Θε­οῦ, τόν ὁ­ποῖ­ο ὁ Κύ­ριος ἑ­τοι­μά­ζει γιά κά­τι ὑ­ψη­λό καί ἀ­νώ­τε­ρο.
    Καί δέν εἶ­χαν ἄ­δι­κο. Δι­ό­τι ὁ Θε­ός δέν ἄρ­γη­σε νά κα­λέ­σει τόν Σπυ­ρί­δω­να καί νά τόν κά­νει ποι­μέ­να λο­γι­κῶν προ­βά­των, ἱ­ε­ρέ­α δι­κό του, ποι­μέ­να ψυ­χῶν. Εἶ­χε ἄλ­λω­στε ὅ­λα τά προ­σόν­τα, τά ὁ­ποῖ­α τό Πνεῦ­μα τό Ἅ­γιο διά τοῦ ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου ζη­τᾶ γιά τόν ἄ­ξιο ἱ­ε­ρέ­α. Ἦ­ταν «ἀ­νε­πί­λη­πτος, νη­ψά­λιος, σώ­φρων, δι­δα­κτι­κός, ἐ­πι­ει­κής, ἄ­μα­χος, ἀφιλάργυρος». Εἶ­χε ἀ­κό­μη καί τήν «ἔ­ξω­θεν κα­λήν μαρ­τυ­ρί­αν» (Α΄  Τι­μοθ. γ΄  2 καί ἑ­ξῆς), ἡ ὁ­ποί­α φά­νη­κε καί ἀ­πό τόν βα­θύ σε­βα­σμό, τόν ὁ­ποῖ­ο ἔ­τρε­φαν ὅ­λοι στό πρό­σω­πό του, ἀλ­λά καί ἀ­πό τή γε­νι­κή προ­τρο­πή ὅ­λων νά δε­χθεῖ τή χει­ρο­το­νί­α τοῦ ἱ­ε­ρέ­ως. Κι αὐ­τός μέ συγ­κί­νη­ση βα­θειά δέ­χε­ται τήν κλή­ση καί κλί­νει τόν αὐ­χέ­να ἐ­νώ­πιον τοῦ κα­λοῦν­τος Θεοῦ. Ἀρ­γό­τε­ρα ἐ­πί αὐ­το­κρά­το­ρος Κων­σταν­τί­νου τοῦ Με­γά­λου, ὅ­ταν χή­ρευ­σε ἡ ἐ­πι­σκο­πή Τρι­μυ­θοῦν­τος, κλῆ­ρος καί λα­ός ἀ­νε­βά­ζουν στόν ἐ­πι­σκο­πι­κό θρό­νο τόν Σπυ­ρί­δω­να. Ἀ­πό τή στιγ­μή ἐ­κεί­νη ἀρ­χί­ζει γιά τόν νέ­ο ἐ­πί­σκο­πο νέ­α ζω­ή, νέ­α δρά­ση, νέ­ο με­γα­λεῖ­ο.
    Γί­νε­ται ὁ δι­δά­σκα­λος καί ὁ φρου­ρός τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς ἀ­λη­θεί­ας καί πί­στε­ως. Ἀ­να­στρέ­φε­ται ὅλους μέ θαυ­μα­στή ἁ­πλό­τη­τα καί τούς με­τα­δί­δει ἀ­πό τούς θη­σαυ­ρούς τῆς καρ­διᾶς του, ἡ ὁ­ποί­α εἶ­ναι γε­μά­τη ἀ­πό ἱ­ε­ρό πό­θο γιά τή σω­τη­ρί­α τῶν ἀν­θρώ­πων. Ὁ­δοι­πο­ρεῖ, πε­ρι­ο­δεύ­ει τήν ἐ­παρ­χί­α του καί δι­δά­σκει τή χρι­στι­α­νι­κή ἀ­λή­θεια μέ ζῆ­λο πο­λύ, ἀλ­λά καί χάρη. Τό κύ­ρος του μέσα καί ἔξω ἀπό τήν ἐ­παρ­χί­α του εἶ­ναι τε­ρά­στιο. Ἡ ἁ­γι­ό­τη­τά του καί ἡ σο­φί­α «ἡ ἄ­νω­θεν κα­τερ­χο­μέ­νη» (Ἰ­ακ. γ΄ 15) κο­σμοῦν τόν τα­πει­νό καί ἐ­νά­ρε­το Ἐπίσκο­πο. Μ’ αὐ­τήν τήν ἄ­νω­θεν σο­φί­α μί­λη­σε μέ θάρρος καί μέ πει­στι­κά ἐ­πι­χει­ρή­μα­τα καί στήν Α΄  ἐν Νί­και­ᾳ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο (325) γιά νά ἀ­πο­δεί­ξει ὅ­τι ἡ Ἁ­γί­α Τριάς ἀποτε­λεῖ μί­α καί ἀ­δι­αί­ρε­τη καί ἑ­νια­ία θε­ό­τη­τα.
    Ὁ ἅ­γιος Ἱ­ε­ράρ­χης ἔ­γι­νε καί ὁ πα­ρή­γο­ρος τῶν θλι­βο­μέ­νων, ὁ προ­στά­της τῶν πτω­χῶν, ὁ ἰα­τρός τῶν ἀ­σθε­νῶν. Σ’ αὐ­τούς δι­έ­θε­τε τά πάν­τα. Μοί­ρα­ζε καί τό δι­κό του ἀ­κό­μη ψωμί, ὥ­στε ὁ ἱ­ε­ρός ὑ­μνω­δός νά τόν ἀ­πο­κα­λεῖ «ρεῖ­θρον τῆς ἀ­γά­πης μή κε­νού­με­νον». Ἀλλά ὁ Θε­ός χά­ρι­σε ἀ­κό­μη στόν Ἅ­γιό του καί θαυ­μα­τουρ­γι­κή ἱ­κα­νό­τη­τα. Πολ­λά καί ποικίλα εἶναι τά θαύ­μα­τα, τά ὁ­ποῖ­α ἐ­πι­τέ­λε­σε ὁ Σπυ­ρί­δων ὅ­σο ζοῦ­σε, γιά νά ἀ­να­κου­φί­σει τούς ἀν­θρώ­πους, οἱ ὁ­ποῖ­οι μέ πί­στη καί εὐ­λά­βεια κα­τέ­φευ­γαν πρός τόν ἱ­ε­ράρ­χη τους. Πλού­τη­σε σέ ἔρ­γα ἀ­γα­θά. Ἔ­γι­νε τό ἀν­τι­κεί­με­νο τοῦ ἄ­κρου σε­βα­σμοῦ καί τῆς υἱ­ι­κῆς ἀ­γά­πης τοῦ ποι­μνί­ου του.
    Ἀλλά ὁ Σπυ­ρί­δων, ὁ ἅ­γιος, ὁ πρά­ος καί τα­πει­νός, ὁ μι­μη­τής τοῦ Κυ­ρί­ου, ἔ­φθα­σε πλέ­ον σέ ὥ­ρι­μα γηρατειά καί ἔ­πρε­πε «νά ἀ­να­παυ­θεῖ ἐκ τῶν κό­πων του» καί νά ἀ­πο­λαύ­σει «τήν γῆν τῶν πρα­έ­ων», τόν Πα­ρά­δει­σο. Γι’ αὐ­τό καί τόν κά­λε­σε ὁ Κύ­ριος κον­τά του στίς 12 Δε­κεμ­βρί­ου τοῦ 350. Μέ πό­νο ψυ­χῆς, μέ λυγ­μούς τόν ἐν­τα­φί­α­σε τό πι­στό ποί­μνιό του καί μέ εὐ­λά­βεια πολ­λή δι­ε­φύ­λα­ξε τό ἱ­ε­ρό λεί­ψα­νό του. Ἤ­δη τό ἱ­ε­ρό σκή­νω­μά του, τό ὁ­ποῖ­ο πα­ρέ­μει­νε θαυ­μα­τουρ­γι­κά ἀ­κέ­ραι­ο, τό κλεί­νει στούς κόλ­πους της ἡ Κέρ­κυ­ρα καί ἀ­πο­τε­λεῖ τό σέ­μνω­μα καί τό καύ­χη­μα τοῦ νη­σιοῦ. Πλῆ­θος πι­στῶν συρ­ρέ­ουν στόν ἱ­ε­ρό να­ό τοῦ Ἁ­γί­ου τῆς Κέρ­κυ­ρας καί μέ προ­σευ­χές καί μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη Ἀ­κο­λου­θί­α ἐ­πι­κα­λοῦν­ται τή με­σι­τεί­α τοῦ Ἁ­γί­ου γιά τή θε­ρα­πεί­α τῶν ἀ­σθε­νῶν. Καί ὁ Ἅ­γιος ἐ­πι­τε­λεῖ ἀ­κό­μη πλῆ­θος θαυ­μά­των κά­θε ἔ­τος ἀ­μοί­βον­τας τήν πί­στη τῶν Χρι­στια­νῶν.
    Ὁ Ἅ­γιος Ἱ­ε­ράρ­χης, ὁ θαυ­μα­τουρ­γός Σπυ­ρί­δων ἄς με­σι­τεύ­ει καί γιά ὅ­λους μας, γιά νά μᾶς χα­ρί­ζει ὁ Κύ­ριος τήν πο­θη­τή ὑ­γεί­α τοῦ σώ­μα­τος, ἀλ­λά καί τῆς ψυ­χῆς.

Στι­χη­ρόν τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ. Ἦ­χος πλ. α΄.
Χαί­ροις Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων κα­νών, τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἀ­δι­ά­σει­στον ἔ­ρει­σμα,
τό κλέ­ος τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων, ἡ τῶν θαυ­μά­των πη­γή, τῆς ἀ­γά­πης ρεῖ­θρον μή κε­νού­με­νον,
φω­στήρ ὁ πο­λύ­φω­τος τό τοῦ Πνεύ­μα­τος ὄρ­γα­νον, ὁ νοῦς ὁ θεῖ­ος, ὁ πραΰς καί ἀ­κέ­ραι­ος,ὁ ἁ­πλό­τη­τι ἀ­λη­θεῖ καλ­λυ­νό­με­νος.
Ἄν­θρω­πε ἐ­που­ρά­νι­ε, ἐ­πί­γει­ε Ἄγ­γε­λε, τοῦ ἀμ­πε­λῶ­νος ἐρ­γά­τα, ὁ τοῦ Χρι­στοῦ φί­λος γνή­σιος,
αὐ­τόν ἐκ­δυ­σώ­πει ταῖς ψυ­χαῖς ἡ­μῶν δο­θῆ­ναι τό μέ­γα ἔ­λε­ος.

Ἀ­πο­λυ­τί­κιον τοῦ Ἁ­γί­ου. Ἦ­χος πλ. α΄.
Τῆς Συ­νό­δου τῆς πρώ­της ἀ­νε­δεί­χθης ὑ­πέρ­μα­χος καί θαυ­μα­τουρ­γός, θε­ο­φό­ρε Σπυ­ρί­δων, πα­τήρ ἡ­μῶν.
Διό νε­κράν σύ ἐν τά­φῳ προ­σφω­νεῖς καί ὄ­φιν εἰς χρυ­σοῦν με­τέ­βα­λες.
Καί ἐν τῷ μέλ­πειν τάς  ἁ­γί­ας σου εὐ­χας Ἀγ­γέ­λους ἔ­σχες συλ­λει­τουρ­γοῦν­τας σοί, Ἱ­ε­ρώ­τα­τε.
Δό­ξα τῷ σέ δο­ξά­σαν­τι Χρι­στῷ, δό­ξα τῷ σέ στε­φα­νώ­σαν­τι, δό­ξα τῷ ἐ­νερ­γοῦν­τι διά σοῦ πᾶ­σιν ἰ­ά­μα­τα.

Ἀπό τό βιβλίο «Ἀθλητές Στεφανηφόροι»
Ἀρχιμ. Θεοδώρου Μπεράτη

πηγή:osotir.org

 

0 σχόλια:

Ακολουθείστε μας στο facebook

Ακολουθείστε μας στο twitter

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)

Ταχυδρομικοί Κώδικες

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 15/7, Τρίτη 17/7, Παρασκευή 20/7

Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Συνεχίζεται το έργο της Αγιογραφήσεως του νεόδμητου Ι. Ναού του Αγ. Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτο)

Συνεχίζεται το έργο της Αγιογραφήσεως του νεόδμητου Ι. Ναού του Αγ. Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτο)
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Τα Κρύα Ιτεών τίμησαν την Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά

Τα Κρύα Ιτεών τίμησαν την Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στιγμιότυπα από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Αποδώσει της Εορτής του Πάσχα

Στιγμιότυπα από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Αποδώσει της Εορτής του Πάσχα
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)

Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Προσκύνημα στην Ι. Μ. Μαρίτσης (φωτογραφίες)

Προσκύνημα στην Ι. Μ. Μαρίτσης (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ενορία μας

Η Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών  (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Προσκύνημα στην Παναγία την Ομπλίτισσα για την Ακολουθία των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου

Προσκύνημα στην Παναγία την Ομπλίτισσα για την Ακολουθία των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας (φωτο)

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας (φωτο)
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Με λαμπρότητα εορτάσθη η Μνήμη του Αγ.Ενδόξου Ιερομ. Χαραλάμπους του Θαυματουργού στα Κρύα Ιτεών

Με λαμπρότητα εορτάσθη η Μνήμη του Αγ.Ενδόξου Ιερομ. Χαραλάμπους του Θαυματουργού στα Κρύα Ιτεών
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Με λαμπρότητα εορτάσθη η Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών

Με λαμπρότητα εορτάσθη η Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών
Καντε κλικ στην Εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2018 (φωτογραφίες)

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2018 (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας 2018 (φωτογραφίες)

Η Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας 2018 (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το ημερολόγιό μας για το έτος 2018 (ξεφυλλίστε το)

Το ημερολόγιό μας για το έτος 2018 (ξεφυλλίστε το)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ευχαριστούμε πολύ, όλους όσους συνέδραμαν το έργο της αποπερατώσεως του Ναού μας, κατά το έτος 2017

Ευχαριστούμε πολύ, όλους όσους συνέδραμαν το έργο της αποπερατώσεως του Ναού μας, κατά το έτος 2017
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσφορά της Τράπεζας Τροφίμων & ενδυμάτων, του Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους και Αντωνίου εις Κρύα Ιτεώ

Η προσφορά της Τράπεζας Τροφίμων & ενδυμάτων, του Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους και Αντωνίου εις Κρύα Ιτεώ
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Καταπληκτική και φέτος η Φάτνη του Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών

Καταπληκτική και φέτος η Φάτνη του Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στην Ενορία μας

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στις Ι. Μονές Δαμάστας, Αγάθωνος, Δαδίου, καθώς και στο Ναό της Παναγίας Σκριπούς

Το προσκύνημά μας στις Ι. Μονές Δαμάστας, Αγάθωνος, Δαδίου, καθώς και στο Ναό της Παναγίας Σκριπούς
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Εορτή της Φωτοφόρου Παναγίας Σκέπης & η Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Η Εορτή της Φωτοφόρου Παναγίας Σκέπης & η Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις των νεανικών Κατηχητικών Ομάδων της Ενορίας μας

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις των νεανικών Κατηχητικών Ομάδων της Ενορίας μας
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας (φωτο)

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας (φωτο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Με ιδιαίτερη κατάνυξη εψάλλησαν και φέτος τα Εγκώμια της Υπερ. Θεοτόκου στον Ι.Ν. του Αγ. Αντωνίου

Με ιδιαίτερη κατάνυξη εψάλλησαν και φέτος τα Εγκώμια της Υπερ. Θεοτόκου στον Ι.Ν. του Αγ. Αντωνίου
Καντε κλικ στην εικόνα για να ενημερωθείτε

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Προσκύνημα στην Αγία Ελένη και στις Ιερές Μονές Αγίου Ιεροθέου και Οσίου Παταπίου

Προσκύνημα στην Αγία Ελένη και στις Ιερές Μονές Αγίου Ιεροθέου και Οσίου Παταπίου
Καντε κλικ στην Εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Mια υπέροχη, ανοιξιάτικη, προσκυνηματική εκδρομή

Mια υπέροχη, ανοιξιάτικη, προσκυνηματική εκδρομή
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

Τυπικό σωτηρίου έτους 2018

Τυπικό σωτηρίου έτους 2018
Καντε κλικ επάνω και ενημερωθείτε για τις ακολουθίες της κάθε ημέρας