Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Στις 16 Οκτωβρίου, ξεκινάει η νέα Κατηχητική περίοδος της Ενορίας μας με την Ακολουθία του Αγιασμού

Κάθε Τετάρτη τελείται στο Ναό μας Ιερά Παράκληση προς την Παναγίαν την Γοργοϋπήκοον

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Ψάχνοντας το Αρχείο

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία των εργασιών

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Άγιος Παναγής Μπασιάς

Άγιος Παναγής Μπασιάς
Ο Άγιος Παναγής τιμάται ιδιαιτέρως στην Ενορία μας. Στο Ναό μας φυλάσσεται τεμάχιον του χαριτοβρύτου του Λειψάνου το οποίο για μας αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία.

Αγία Γραφή

Αγία Γραφή
Καντε κλικ στο βιβλίο και διαβάστε

Τοπική Αγιολογία

Τοπική Αγιολογία
Καντε κλικ στην εικόνα και γνωρίστε τους Αγίους μας

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Επιβλητικός ο Σταυρός, που στήθηκε στο προαύλιο του Ναού μας

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το banner μας

Το banner μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να δείτε σχετικές οδηγίες αντιγραφής

προβολές σελίδος

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά
Καντε κλικ στη φωτογραφία και εξασκηθείτε

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ

Blog Archive

Αναγνώστες

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να βρείτε αυτό που θέλετε
Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Α. Ἡ ἐ­ξαί­ρε­τη κοι­νω­νι­κή ἐρ­γά­τις.

Δέν­δρο καλ­λί­καρ­πο ἡ Πί­στη, δέν ἔ­παυ­σε σέ κά­θε ἐ­πο­χή νά ἀ­πο­δί­δει τούς πλού­σιους καρ­πούς της. Οἱ Ἅ­γιοι καί οἱ Μάρ­τυ­ρες καί οἱ Ὅ­σιοι καί οἱ θε­ο­φό­ροι Πα­τέ­ρες στο­λί­ζουν τή σε­μνή πα­ρά­τα­ξη τῆς ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας σέ ὅ­λους τούς χρι­στι­α­νι­κούς αἰ­ῶ­νες. Καί οἱ νε­ο­μάρ­τυ­ρες προ­στί­θεν­ται στά νέ­φη τῶν πα­λαι­ῶν Μαρ­τύ­ρων, γιά νά ἀ­πο­δει­κνύ­ουν μέ τόν πιό φα­νε­ρό τρό­πο, ὅ­τι «Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός χθές καί σή­με­ρον ὁ αὐ­τός καί εἰς τούς αἰ­ώ­νας» (Ἑ­βρ. ιγ΄ 8).
Ἡ νε­ο­μάρ­τυς καί ὁ­σι­ο­μάρ­τυς Φι­λο­θέ­η προ­βάλ­λει ἐ­νώ­πιον τῶν Χρι­στια­νῶν καί δι­α­κη­ρύτ­τει σέ ὅ­λες τίς γε­νι­ές τά θαυ­μα­στά ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς πί­στε­ως καί τῆς ἀ­γά­πης πρός τόν Χρι­στό.

Εἶ­χε προ­χω­ρή­σει ὁ 16ος αἰ­ώ­νας. Χρό­νια μαῦ­ρα καί σκο­τει­νά γιά τό δοῦ­λο γέ­νος τῶν Ἑλ­λή­νων. Ὅ­λα τά σκέ­πα­ζε τό πη­χτό καί ἀ­δι­α­πέ­ρα­στο σκο­τά­δι τῆς σκλα­βιᾶς. Οἱ προπάτορές μας περ­νοῦ­σαν τήν πι­κρή ζω­ή τους χωρίς νά ἀπο­λαμβάνουν τό πο­λύ­τι­μο δῶ­ρο τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας, καί τα­λαι­πω­ροῦν­ταν μέ κά­θε τρό­πο. Τί­πο­τε δέν τούς ἔ­δι­νε τήν πα­ρα­μι­κρή ἐλ­πί­δα καί κα­νέ­να φῶς δέν ἔ­δει­χνε τήν ἀ­να­το­λή κά­ποι­ας και­νούρ­γιας μέ­ρας. Οἱ δι­δά­σκα­λοι τοῦ Γέ­νους, πού τό­σα πρό­σφε­ραν στό δοῦ­λο γέ­νος, δέν εἶ­χαν κά­νει ἀκόμη τήν ἐμ­φά­νι­σή τους. Δέν ἦ­ταν μά­λι­στα λί­γοι ἐ­κεῖ­νοι, πού γιά νά ἀ­πο­φύ­γουν τίς στε­ρή­σεις καί τό κα­θη­με­ρι­νό μαρ­τύ­ριο ἀ­πό τούς κα­τα­κτη­τές γί­νον­ταν ἐ­ξω­μό­τες· ἀπαρνοῦνταν τή θρη­σκεί­α τῶν πα­τέ­ρων τους καί προ­σχω­ροῦ­σαν στόν Μω­α­με­θα­νι­σμό. Γι’ αὐ­τό καί ὅ­σοι φω­τι­σμέ­νοι Χρι­στι­α­νοί πα­ρου­σι­ά­ζον­ταν κα­τά και­ρούς, στή­ρι­ζαν τούς σκλα­­­βω­μέ­νους ἀ­δελ­φούς, καί πρό­σφε­ραν με­γά­λη ὑ­πη­ρε­σί­α στήν Πα­τρί­δα.
Τέ­τοι­α ἦ­ταν ἡ Φι­λο­θέ­η. Γεν­νή­θη­κε στήν Ἀ­θή­να τό 1526. Ἦ­ταν κό­ρη τοῦ ὀ­νο­μα­στοῦ πρού­χον­τα τῶν Ἀ­θη­νῶν Ἀγ­γέ­λου Μπε­νι­ζέ­λου καί τῆς εὐ­σε­βοῦς συ­ζύ­γου του Συ­ρί­γης. Ρεγγί­να ἤ Ρε­γούλα ἦ­ταν τό βα­πτι­στι­κό της ὄ­νο­μα. Ἀ­πό τά πο­λύ μι­κρά της χρό­νια ἔ­δει­ξε ὅ­τι ἦ­ταν φύ­ση στο­λι­σμένη μέ πολ­λά χα­ρί­σμα­τα. Ἡ μόρ­φω­ση πού τῆς ἔ­δω­σαν οἱ γο­νεῖς της, ἦ­ταν σπου­δαί­α γιά τήν ἐ­πο­χή της. Αἰ­σθή­μα­τα ἀ­νώ­τε­ρα δι­α­κα­τεῖ­χαν τήν ψυ­χή της. Μα­ζί μέ τήν πρό­ο­δο τῆς ἡ­λι­κί­ας της πα­ρου­σι­ά­ζον­ταν καί τά πλού­σια χα­ρί­σμα­τά της. Δέν ἦ­ταν ἐ­ξαί­ρε­ση νά μοι­ρά­ζει τό φα­γη­τό της πού ἔ­παιρ­νε στό σχο­λεῖ­ο της μέ τά φτω­χά σκλα­βό­που­λα, ἤ νά γυ­ρί­ζει στό σπί­τι χω­ρίς πα­νω­φό­ρι, δι­ό­τι τό εἶ­χε χα­ρί­σει σέ κά­ποι­ο πτωχό σκλα­βό­που­λο.
Τά χρό­νια τῆς φοι­τή­σε­ώς της στό σχο­λεῖ­ο πέ­ρα­σαν. Ἡ εὐ­γε­νής Ἀ­θη­ναί­α ἀ­νοί­γει σπί­τι. Ὅ­λοι τή ζή­λευ­αν γιά τή νέ­α ζω­ή της. Ὅ­μως ἡ οἰ­κο­γε­νεια­κή της ζω­ή ἦ­ταν γε­μά­τη ἀ­πό δοκι­μα­σί­ες. Βά­ναυ­σος καί σκλη­ρός ὁ σύν­τρο­φός της τήν κά­νει κά­θε μέ­ρα νά τα­λαι­πω­ρεῖ­ται ἀ­φάν­τα­στα. Ὅ­μως ὁ Θε­ός δέν τήν ἄ­φη­σε νά θλί­βε­ται γιά πο­λύ. Τρί­α μό­λις χρό­νια κρά­τη­σε ἡ συ­ζυ­γι­κή της ζω­ή. Ὁ σύ­ζυ­γός της πε­θαί­νει καί μέ­νει μό­νη, χή­ρα νε­ό­τα­τη σέ ἡ­λι­κί­α μό­λις 19 ἐ­τῶν. Αὐτό τό θε­ω­ρεῖ κλή­ση Θε­οῦ γιά νά ἐρ­γα­σθεῖ μέ ὅ­λες της τίς δυνάμεις, γιά νά βο­η­θή­σει ἰ­δι­αι­τέ­ρως τίς Ἑλ­λη­νί­δες νά κρα­τή­σουν τήν πί­στη τους στόν Χρι­στό καί τήν ἀ­γά­πη τούς πρός τή σκλα­βω­μέ­νη Πα­τρί­δα.
Κα­τα­στρώ­νει λοι­πόν τό σχέ­διό της. Δέν προ­χω­ρεῖ ὅ­μως ἀ­μέ­σως στήν ἐ­φαρ­μο­γή του. Πρέ­πει νά πε­ρι­θάλ­ψει πρῶ­τα τούς γο­νεῖς της. Ὅ­ταν ὅ­μως ἔ­πει­τα ἀ­πό με­ρι­κά ἔ­τη ἐ­κεῖ­νοι φεύ­γουν ἀ­πό τή ζω­ή αὐ­τή, ἡ Φι­λο­θέ­η εἶ­ναι πιά ἐ­λεύ­θε­ρη νά προ­χω­ρή­σει στό ἔρ­γο της. Γί­νε­ται μο­να­χή, δι­ό­τι γνω­ρί­ζει ὅ­τι οἱ κα­τα­κτη­τές σέ­βον­ται τήν Ἐκ­κλη­σί­α καί ἔ­τσι εὐκολότερα θά ἐκ­πλη­ρώ­σει τήν ἀ­πο­στο­λή της· Ἀ­πο­στο­λή πνευ­μα­τι­κῆς ἀ­σκή­σε­ως, ἀλ­λά καί κοι­νω­νι­κῆς ἀ­νορ­θώ­σε­ως. Ἀ­πό τή με­γά­λη της πε­ρι­ου­σί­α, πού κλη­ρο­νό­μη­σε ἀ­πό τούς γο­νεῖς της, τό ἕ­να μέ­ρος τό δι­α­θέ­τει γιά φι­λαν­θρω­πί­α. Μέ τό ἄλ­λο κτί­ζει γυ­ναι­κεί­α μο­νή δί­πλα στόν Ἅ­γιο Ἀν­δρέ­α, ὅ­που βρί­σκε­ται σή­με­ρα ἡ Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν. Ἡ μο­νή τῆς Φι­λο­θέ­ης εἶ­ναι συγ­κρό­τη­μα ὁ­λό­κλη­ρο, πού πε­ρι­λαμ­βά­νει οἰ­κή­μα­τα γιά τίς μο­να­χές, Σχο­λεῖ­α γιά τά Ἑλ­λη­νό­που­λα, ἐρ­γα­στή­ρια, ὅ­που νέες κοπέλλες μα­θαί­νουν τέ­χνες, ὑφαντι­κή, πλε­κτι­κή, ρα­πτι­κή. Ἕ­να πνεῦ­μα ἀ­γά­πης καί πνευ­μα­τι­κῆς ἀ­νω­τε­ρό­τη­τος ἐ­πι­κρα­τοῦ­σε ἐ­κεῖ. Ἡ ἰ­σχυ­ρή προ­σω­πι­κό­τη­τα τῆς Φι­λο­θέ­ης ἄ­φη­νε παν­τοῦ τή σφρα­γί­δα της. Προ­σευ­χή καί ἐρ­γα­σί­α. Ἄ­σκη­ση καί ἱ­ε­ρα­πο­στο­λή ἦ­ταν τά δυ­ό με­γά­λα κέν­τρα τῆς ζω­ῆς της. Ἀ­πό παν­τοῦ ἀ­κού­γον­ται ἔ­παι­νοι γιά τήν με­γά­λη μορ­φή της. Τά ἔρ­γα της τά εὐ­λο­γεῖ ὁ οὐ­ρα­νός, πού στέλ­νει κα­θη­με­ρι­νά καί νέ­ες εὐ­λο­γί­ες. Βλέ­πει ἡ ἔ­ξο­χη κοι­νω­νι­κή ἐρ­γά­τι­δα γύ­ρω της τό­σο πό­νο, τό­ση δυ­στυ­χί­α. Καί τί κά­νει; Ἐ­πε­κτεί­νει τό συγ­κρό­τη­μα τῆς ἀ­γά­πης. Πλά­ι ἀ­πό τή σχο­λή καί τά ἐρ­γα­στή­ρια χτί­ζει νο­σο­κο­μεῖ­ο γιά τούς ἀρ­ρώ­στους· γη­ρο­κο­μεῖ­ο γιά τήν πε­ρί­θαλ­ψη τῶν γε­ρόν­των, πού βρί­σκουν ἐ­κεῖ πε­ρι­ποί­η­ση καί θαλ­πω­ρή. Ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖ­ο γιά τά ὀρ­φα­νά Ἑλ­λη­νό­που­λα, πού δέν ἔ­χουν πού νά ἀ­κουμ­πή­σουν. Ἀ­κό­μη χτί­ζει καί ξε­νώ­να, γιά νά κα­τα­φεύ­γουν ἐ­κεῖ οἱ ξέ­νοι, πού εἶ­ναι πε­ρα­στι­κοί ἀ­πό τήν Ἀθή­να καί δέν ἔ­χουν ἕ­να μέ­ρος νά πε­ρά­σουν τήν βρα­δι­ά τους. Ἀ­ει­κί­νη­τη ἡ πρω­τερ­γά­τι­δα τῆς ἀ­γά­πης φρον­τί­ζει γιά ὅ­λα, ἐ­παρ­κεῖ σέ ὅ­λα, ἐμ­πνέ­ει τό προ­σω­πι­κό πού χρησιμοποι­εῖ­ται στίς τό­σες ἐρ­γα­σί­ες. Ἐμ­πνέ­ει τίς μα­θή­τρι­ες, τά παιδιά, τούς πάν­τες. Μᾶς φαί­νον­ται ἀ­κα­τόρ­θω­τα αὐ­τά. Καί ὅ­μως εἶ­ναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Δι­α­κό­σιες νέες κοπέλλες ἐρ­γά­ζον­ταν στά ἐρ­γα­στή­ρια τῆς Φι­λο­θέ­ης. Καί ἔ­παιρ­ναν ἐ­κεῖ τά με­γά­λα δι­δάγ­μα­τα τῆς ἀ­γά­πης πρός τόν Χρι­στό καί τή σκλα­βω­μέ­νη πα­τρί­δα.
Δέν στα­μά­τη­σε ὅ­μως ἕ­ως ἐ­δῶ. Ἐ­πε­κτεί­νει τήν εὐερ­γε­τική δρά­ση της. Ἔρ­χε­ται και­ρός, πού πεί­να φο­βε­ρή μα­στί­ζει τούς Χρι­στια­νούς τῆς Ἀ­θή­νας. Τί κά­νει ἡ Φι­λο­θέ­η; Ἀ­νοί­γει τίς ἀ­πο­θῆ­κες τῆς μο­νῆς καί μοι­ρά­ζει ὅ­λο τό λά­δι πού εἶ­χε, στούς πτω­χούς καί σ’ ὅ­σους στε­ροῦν­ταν. Καί ὅ­ταν κά­ποι­ος πα­ρα­τή­ρη­σε, τί θά γί­νουν οἱ μο­να­χές, ἀ­πάν­τη­σε· θά φροντίσει καί γιά μᾶς ὁ Θε­ός. Εἶ­δε πώς οἱ τα­ξι­δι­ῶ­τες, πού ἔρ­χον­ταν στήν Ἀ­θή­να, εἶ­χαν ἀ­νάγ­κη νά πιοῦν λί­γο δρο­σε­ρό νε­ρό. Ἀ­νοί­γει λοι­πόν πη­γά­δι στό Ψυ­χι­κό, τό γνω­στό προά­στει­ο τῶν Ἀ­θη­νῶν, πού γι’ αὐ­τό ὀ­νο­μά­σθη­κε ἔ­τσι, ἀ­φοῦ ἡ Φι­λο­θέ­η ἔ­κα­νε μ’ αὐ­τό ψυ­χι­κό στούς δι­α­βά­τες. Προ­χω­ρεῖ ἀ­κό­μη. Τό μο­να­στή­ρι ἔ­χει πάν­τα ἀ­νοι­χτές τίς πόρ­τες του καί δέ­χε­ται ὅ­λους τούς κα­τα­τρεγ­μέ­νους. Βρί­σκουν ἐ­κεῖ ἀ­σφά­λεια, πε­ρί­θαλ­ψη, στορ­γι­κή προ­στα­σί­α.
Ἀ­λή­θεια! Πό­σο θαυ­μα­στά εἶ­ναι τά ἔρ­γα πού ἐμ­πνέ­ει ὁ Χρι­στός, πού ὑ­πα­γο­ρεύ­ει ἡ ἀ­γά­πη!

Β. Πι­στή μέ­χρι θα­νά­του.
Τέ­τοι­α ὅ­μως ἔρ­γα ἦ­ταν ἀ­δύ­να­τον νά μή κι­νή­σουν τήν ὑ­πο­ψί­α τοῦ κα­τα­κτη­τῆ. Καί μα­ζί μ’ αὐ­τήν καί τήν ὀρ­γή καί τήν ἀ­γα­νά­κτη­σή του. Ἀ­φοῦ τά σχέ­διά του γιά τόν ἐ­ξισ­λα­μι­σμό τῶν Χρι­στια­νῶν ἔ­βρι­σκαν τό­σο σο­βα­ρό ἐμ­πό­διο, ἦ­ταν δυ­να­τόν νά μή κα­τα­βλη­θεῖ προ­σπά­θεια νά μα­ται­ω­θεῖ τό σπου­δαῖ­ο καί ἀ­να­μορ­φω­τι­κό καί ἐ­θνι­κό ἔρ­γο τῆς Φι­λο­θέ­ης; Ἀλ­λά καί ἡ ἰ­δί­α νά μή γί­νει ὁ στό­χος τῶν ἀ­πει­λῶν καί τῶν δι­ωγ­μῶν ἀ­πό τούς Τούρ­κους;
Πράγ­μα­τι ἐ­κεῖ­νοι συ­στη­μα­τι­κά πα­ρα­κο­λου­θοῦ­σαν τό ἔρ­γο της. Ἔ­βλε­παν ὅ­τι τό μο­να­στή­ρι της ἦ­ταν ἡ με­γα­λύ­τε­ρη ἀν­τί­δρα­ση στίς δι­α­βρω­τι­κές ἐ­νέρ­γει­ές τους γιά τό Ἔ­θνος μας. Καί ἀ­πο­φα­σί­ζουν νά κι­νη­θοῦν δρα­στή­ρια. Τήν συλ­λαμ­βά­νουν, λοι­πόν, καί τήν φυ­λα­κί­ζουν. Ἡ εἴ­δη­ση προ­κα­λεῖ συγ­κί­νη­ση, ἀλ­λά καί πό­νο. Δά­κρυ­α βρέ­χουν τά μά­τια ὅ­λων ἐκείνων, πού βρῆ­καν κον­τά της ἀ­να­κού­φι­ση καί σω­τη­ρί­α. Θερ­μές ἀ­να­πέμ­πον­ται πρός τόν Θε­ό οἱ προ­σευ­χές γιά τήν ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­σή της. Οἱ Τοῦρ­κοι, σκλη­ροί καί ἀ­νέν­δο­τοι στήν ἀ­πό­φα­σή τους, τήν τα­λαι­πω­ροῦν πο­λύ, τήν ἐκ­βιά­ζουν καί τήν πι­έ­ζουν νά ἀρ­νη­θεῖ τήν πί­στη της· νά προ­σχω­ρή­σει στόν Μω­α­με­θα­νι­σμό, νά ἀ­φή­σει τό Εὐ­αγ­γέ­λιο καί νά δεχθεῖ τό Κο­ρά­νι. Ἐ­κεί­νη στα­θε­ρά ἀρ­νεῖ­ται. Τήν ἀ­πει­λοῦν μέ βα­σα­νι­στή­ρια, τῆς ἐ­πι­σεί­ουν τόν μαρ­τυ­ρι­κό θά­να­το. Ἀ­με­τά­πει­στη ἡ Φι­λο­θέ­η. Εἶ­ναι ἕ­τοι­μη γιά ὅ­λα. Ἀρ­κεῖ μέ τό θάνα­τό της νά δο­ξα­σθεῖ ὁ Χρι­στός. Σέ ἀ­δι­έ­ξο­δο οἱ ἐ­χθροί. Δέν μπο­ροῦν νά κα­τα­λά­βουν ποι­ά εἶ­ναι ἡ πη­γή μιᾶς τέ­τοι­ας δυ­νά­με­ως, πού πα­ρου­σιά­ζει μί­α ἀ­δύ­να­τη γυ­ναί­κα.
Ξαφ­νι­κά μιά εἴ­δη­ση, γλυ­κεί­α εἴ­δη­ση, κυ­κλο­φο­ρεῖ. Καί ἐνθαρρύνει τίς ἀ­νή­συ­χες, τίς πο­νε­μέ­νες ψυ­χές. Ποι­ά εἴ­δη­ση; Ἡ Φι­λο­θέ­η, ἡ μη­τέ­ρα τῶν πτω­χῶν καί ἡ προ­στά­τιδα τῶν ἑκατον­τά­δων Ἑλ­λη­νί­δων, ἀ­φή­νε­ται ἐ­λεύ­θε­ρη. Σέ λί­γο θά εἶ­ναι πά­λι ἀ­νά­με­σά τους. Τί συμ­βαί­νει; Δέν εἶ­χε ση­μά­νει γιά τήν Φι­λο­θέ­η ἡ ὥ­ρα τῆς τε­λευ­ταί­ας της ὁ­μο­λο­γί­ας. Εἶ­χε ἀκόμη ἔρ­γο νά ἐ­πι­τέ­λε­σει. Καί γι’ αὐ­τό ἕ­να δι­ά­βη­μα τῶν Δη­μο­γε­ρόν­των τῶν Ἀ­θη­νῶν στόν Τοῦρ­κο δι­οι­κη­τή φέρ­νει τό εὐ­χά­ρι­στο ἀ­πο­τέ­λε­σμα. Πρέ­πει ἡ Φι­λο­θέ­η νά συ­νε­χί­σει τήν πνευ­μα­τι­κή καί κοι­νω­νι­κή δρά­ση της. Νέ­οι τώ­ρα ἀ­γῶ­νες· νέ­ες προ­σπά­θει­ες· νέ­ες ἐ­ξορ­μή­σεις ἀ­γά­πης. Χτί­ζει νέ­ο μο­να­στή­ρι στά Πα­τή­σια, γιά νά ἐ­παρ­κέ­σει στίς πολ­λές ἀ­νάγ­κες τῶν σκλά­βων. Χτί­ζει καί ἄλ­λο στό νη­σί Κέ­α. Καί γί­νον­ται κι αὐ­τά κέν­τρα χρι­στι­α­νι­κῆς ἀ­γά­πης καί μορ­φώ­σε­ως καί ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς. Εἶ­ναι τό δεύ­τε­ρο με­γά­λο στά­διο τῆς ζω­ῆς της. Δέν στα­μα­τᾶ ὅ­μως πά­λι ἕ­ως ἐ­δῶ. Ἀ­κού­ρα­στη πε­ρι­ο­δεύ­ει συ­νε­χῶς, δι­δά­σκει τίς Ἑλ­λη­νί­δες, προ­τρέ­πει, νου­θε­τεῖ, ἐ­φι­στᾶ τήν προ­σο­χή τους στούς κιν­δύ­νους πού δι­α­τρέ­χουν ἀπό τόν κα­τα­κτη­τή, γί­νε­ται τό πρό­σω­πο γύ­ρω ἀ­πό τό ὅ­ποι­ο στρέ­φε­ται ἡ εὐ­γνω­μο­σύ­νη ὅ­λων, με­γά­λων καί μι­κρῶν. Θαυ­μα­στά τά ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς προ­σπά­θειάς της αὐ­τῆς. Ὁ παρ­θε­νώ­νας της συ­νε­χῶς ὀρ­γα­νώ­νε­ται. Γί­νε­ται τό φρού­ριο τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ καί τῆς Χρι­στι­α­νι­κῆς πί­στε­ως.
Ἔ­τσι πέ­ρα­σαν με­ρι­κά ἀ­κό­μη χρό­νια δρά­σε­ως γε­μά­της ἀ­πό φῶς καί ἀ­γά­πη, ἀ­πό αὐ­τα­πάρ­νη­ση καί αὐ­το­θυ­σί­α. Ὁ και­ρός ὅ­μως νά ἀ­να­παυ­θεῖ ἡ ὑ­πέ­ρο­χη κοι­νω­νι­κή καί πνευματι­κή ἐρ­γά­τιδα ἀ­πό τούς κό­πους καί τίς κα­θη­με­ρι­νές της θυ­σί­ες πλη­σιά­ζει. Οἱ κα­τα­κτη­τές πα­ρα­κο­λου­θοῦν μέ με­γα­λύ­τε­ρη τώ­ρα ἀ­νη­συ­χί­α τό δη­μι­ουρ­γι­κό ἔρ­γο τῆς μοναχῆς Φι­λο­θέ­ης. Βλέ­πουν τά σχέ­διά τους νά ναυα­γοῦν. Βλέ­πουν ὅτι, ἡ προ­σπά­θειά τους νά ἐ­πι­βά­λουν τήν θρη­σκεί­α τους, προ­σκρού­ει στά με­γά­λα ἐμ­πό­δια, πού τούς παρεμ­βάλ­λει. Καί ἀ­πο­φα­σί­ζουν τώ­ρα νά δρά­σουν πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κά. Χω­ρίς νά ἐκ­δη­λώ­σουν τίς προ­θέ­σεις τους, τή νύ­χτα τῆς 2ας πρός τήν 3η Ὀ­κτω­βρί­ου τοῦ ἔτους 1588 πλῆ­θος ὁ­πλι­σμέ­νων Τούρ­κων πε­ρι­κυ­κλώ­νει τό με­τό­χι τῆς Φι­λο­θέ­ης στά Πα­τή­σια. Στό Να­ό γί­νε­ται παν­νυ­χί­δα ἀ­πό τίς μο­να­χές πρός τι­μήν τοῦ ἁ­γί­ου Δι­ο­νυ­σί­ου τοῦ Ἀρε­ο­πα­γί­του. Ὕ­μνοι καί δο­ξο­λο­γί­ες ἀ­κοῦγο­νται μέ­σα στό βα­θύ σκο­τά­δι. Ἡ Φι­λο­θέ­η στή θέ­ση της.
Ξαφ­νι­κά στό να­ό εἰ­σβάλ­λουν ἔ­νο­πλοι Τοῦρ­κοι ἐ­ξα­γρι­ω­μέ­νοι. Στό­χος τους ἡ Φι­λο­θέ­η. Τή συλ­λαμ­βά­νουν, τή βα­σα­νί­ζουν μέ κά­θε τρό­πο· τή δέρ­νουν ἀ­νε­λέ­η­τα· τήν ἀ­φή­νουν ἀναί­σθη­τη, λι­πό­θυ­μη, σχε­δόν μι­σο­πε­θα­μέ­νη. Οἱ μο­να­χές κλαῖ­νε, ὀ­δύ­ρον­ται, ἐ­νῶ πα­ρα­κο­λου­θοῦν τό μαρ­τύ­ριό της. Ὅ­ταν οἱ βα­σα­νι­στές της ἀ­να­χώ­ρη­σαν, τήν πε­ρι­συ­νέ­λε­ξαν καί μέ κά­θε τρό­πο προ­σπά­θη­σαν νά τήν ἀ­να­κου­φί­σουν, τήν κά­νουν νά συ­νέλ­θει, νά μα­λα­κώ­σουν τούς πό­νους της. Καί τό κα­τώρ­θω­σαν. Ἡ ἑ­τοι­μο­θά­να­τη συ­νῆλ­θε. Ἡ ζω­ή της ὅ­μως ἔ­πει­τα ἀ­πό τό μαρ­τύ­ριο δέν πα­ρα­τά­θη­κε γιά πο­λύ. Πέν­τε πε­ρί­που μῆ­νες με­τά ἀ­πό τά βα­σα­νι­στή­ριά της, καί συγ­κε­κρι­μέ­να στίς 19 Φε­βρου­α­ρί­ου τοῦ 1589, πα­ρέ­δω­σε τό πνεῦ­μα της στόν Θε­ό ἡ ὁ­σι­ο­μάρ­τυς Φι­λο­θέ­η. Τήν ἔ­κλα­ψαν οἱ μο­να­χές. Τήν ἔ­κλα­ψαν τά πτω­χά καί τό ὀρ­φα­νά. Τήν ἔ­κλα­ψαν οἱ Ἑλ­λη­νί­δες, πού τό­σο προ­στά­τευ­σε. Ἡ ψυ­χή της ἀ­νῆλ­θε στόν οὐ­ρα­νό, γιά νά πάρει τό ἀ­μά­ραν­το στε­φά­νι. Ἀρ­γό­τε­ρα ἔ­γι­νε ἡ ἀ­να­κο­μι­δή τῶν λει­ψά­νων της τά ὁποῖα σή­με­ρα βρί­σκον­ται ἀ­πο­θησαυρισμένα στόν ἱερό Να­ό τῆς Μητρο­πό­λε­ως τῶν Ἀ­θη­νῶν. Με­τά ἀπό 10 πε­ρί­που χρό­νια, τό 1600, ἀ­να­κη­ρύ­χθη­κε ἀ­πό τό Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο Ὁ­σι­ο­μάρ­τυς καί ἡ μνή­μη της τε­λεῖ­ται κά­θε χρό­νο τήν ἡμέρα τοῦ θα­νά­του της. Ἑ­ορ­τά­ζε­ται γιά νά ὑ­πεν­θυ­μί­ζει στίς γε­νι­ές τῶν Χρι­στια­νῶν, ὅ­τι πράγ­μα­τι «με­γά­λα τά τῆς πί­στε­ως κα­τορ­θώ­μα­τα», ὅ­τι ὅ­ταν οἱ πι­στοί του ἐμ­πνέ­ον­ται ἀ­πό Ἐ­κεῖ­νον, ἀ­να­δει­κνύ­ον­ται πράγ­μα­τι ἄ­ξιοι τοῦ με­γά­λου τους ὀ­νό­μα­τος.

Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό τή Ζωή τῶν Ἁγίων»
Ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου

πηγή:osotir.org

Ακολουθείστε μας στο twitter

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 2/10

Ιερά Αγρυπνία προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Γοργοϋπήκοο

Προσκυνηματική εκδρομή - Ιερά Παράκληση στην Ιερά Μονή Ομπλού

Προσκυνηματική εκδρομή στις Ι Μονές: Νταού Πεντέλης, Οσίου Εφραίμ Ν.Μάκρης, Οσίου Παταπίου

Εορτή Αγίου Παναγή Μπασιά του εν Κεφαλληνία εις το Ναό μας 2022 (φωτογραφικό υλικό)

Κυριακή του Τυφλού στον Ιερό μας Ναό

Ο Εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπ. Θεοτόκου & η Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ο Εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπ. Θεοτόκου & η Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις των νεανικών Κατηχητικών Ομάδων στην Ενορία μας

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις των νεανικών Κατηχητικών Ομάδων στην Ενορία μας
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ιερά Αγρυπνία για την Παναγία μας την Γοργοϋπήκοο

Η Ιερά Αγρυπνία για την Παναγία μας την Γοργοϋπήκοο
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

H Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

H Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας, επί τη ενάρξει της νέας σχολικής χρονιάς

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας, επί τη ενάρξει της νέας σχολικής χρονιάς
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στιγμές από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου

Στιγμές από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Tα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτο-video)

Tα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτο-video)
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Με λαμπρότητα, εορτάσθη η Μνήμη του Οσίου πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά, στην Ενορία μας

Με λαμπρότητα, εορτάσθη η Μνήμη του Οσίου πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά, στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυριακή του Πάσχα στην Ενορία μας. Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας! (φωτο+video)

Κυριακή του Πάσχα στην Ενορία μας. Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας! (φωτο+video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στιγμιότυπα από την Ακολουθία των Αγίων Παθών στην Ενορία μας

Στιγμιότυπα από την Ακολουθία των Αγίων Παθών στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.....! - Φωτοστιγμές από την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.....! - Φωτοστιγμές από την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Από τον Εορτασμό του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ενορία μας (φωτογραφίες)

Από τον Εορτασμό του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ενορία μας (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Ένα πραγματικό κόσμημα, το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου (φωτογραφίες)

Ένα πραγματικό κόσμημα, το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτοστιγμές από την Πανήγυρη του Αγίου Χαραλάμπους

Φωτοστιγμές από την Πανήγυρη του Αγίου Χαραλάμπους
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτοστιγμές από την Πανήγυρη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου

Φωτοστιγμές από την Πανήγυρη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στιγμιότυπα από την Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας

Στιγμιότυπα από την Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Επιβλητική και η φετινή Φάτνη, στο προαύλιο του Ναού μας

Επιβλητική και η φετινή Φάτνη, στο προαύλιο του Ναού μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Συνεχίζεται το έργο της Αγιογραφήσεως εις τον νεόδμητον Ιερόν Ναόν του Αγίου Αντωνίου

Συνεχίζεται το έργο της Αγιογραφήσεως εις τον νεόδμητον Ιερόν Ναόν του Αγίου Αντωνίου
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020 στην Ενορία μας

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020 στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Αγίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου

Από την Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή της Αγίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στην Ενορία μας (Φωτογραφίες + Video)

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στην Ενορία μας (Φωτογραφίες + Video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυριακή Β΄ των Νηστειών στην Ενορία μας

Κυριακή Β΄ των Νηστειών στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας τίμησε τη Μνήμη του Αγ.ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας τίμησε τη Μνήμη του Αγ.ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας στην Ενορία μας

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας στην Ενορία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν

Η μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πανηγυρική Θ. Λειτουργία & κτητορικό Μνημὀσυνο επί τη επετείω 3 ετών από των Εγκαινίων του Ναού μας

Πανηγυρική Θ. Λειτουργία & κτητορικό Μνημὀσυνο επί τη επετείω 3 ετών από των Εγκαινίων του Ναού μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή σε Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου

Η προσκυνηματική μας εκδρομή σε Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Τρεις πανέμορφες ημέρες στη Μακεδονία με την Ενορία μας! (φωτογραφίες)

Τρεις πανέμορφες ημέρες στη Μακεδονία με την Ενορία μας! (φωτογραφίες)
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Ακράτας

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Ακράτας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στην Καλαμάτα (φωτουραφίες)

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στην Καλαμάτα (φωτουραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στο νησί της Κύπρου (φωτογραφίες + videos)

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στο νησί της Κύπρου (φωτογραφίες + videos)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στη Νέα Μάκρη & στο Μήλεσι Αττικής. Προσκύνημα στους Οσίους Εφραίμ & Πορφύριο (Φωτο)

Η Ενορία μας στη Νέα Μάκρη & στο Μήλεσι Αττικής. Προσκύνημα στους Οσίους Εφραίμ & Πορφύριο (Φωτο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στο Μοναστήρι του Ομπλού (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας στο Μοναστήρι του Ομπλού (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2019 (φωτογραφίες)

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2019 (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Από την Εορτή των Χριστουγέννων στην Ενορία μας (φωτογραφίες + video)

Από την Εορτή των Χριστουγέννων στην Ενορία μας (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου των Κατηχητικών μας Ομάδων με την Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου Οβρυάς

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου των Κατηχητικών μας Ομάδων με την Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου Οβρυάς
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στις Ιερές Μονές Παναγίας Ελώνης, και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λουκούς. (φωτογρ

Το προσκύνημά μας στις Ιερές Μονές Παναγίας Ελώνης, και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λουκούς. (φωτογρ
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Μια υπέροχη προσκυνηματική εκδρομή στο νησί του Αγίου Γερασίμου (φωτογραφίες)

Μια υπέροχη προσκυνηματική εκδρομή στο νησί του Αγίου Γερασίμου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

Τυπικό σωτηρίου έτους 2022

Τυπικό σωτηρίου έτους 2022
Κάντε κλικ επάνω και ενημερωθείτε για τις ακολουθίες της κάθε ημέρας