Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Blog Archive

Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


Πραγματικόν «πραξικόπημα» ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας 
Τήν θέλουν ὡς μαθητικήν ἀργίαν ἄνευ ἐκκλησιασμοῦ καί διαφωτιστικῶν ὁμιλιῶν διά τήν προσφοράν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τά ἑλληνικά γράμματα, τόν ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν καί τήν ἑδραίωσιν τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἔντονος διαμαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί…ἀθρησκείας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὀφείλει νά ἐπιμείνη εἰς τάς ἀντιδράσεις της, διότι ἐάν καταργηθῆ ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τότε τό ἑπόμενον βῆμα θά εἶναι....... ἡ κατάργησις τῶν πασχαλίων ἀργιῶν καί ἡ καθιέρωσις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν «ἡμερῶν τῆς ἀνοίξεως» ὡς συμβαίνει εἰς τήν Γαλλίαν, ἡ ὁποία εἶναι λαϊκόν κράτος. Ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης διεκήρυσσε τόν τερματισμόν τῶν παρεμβάσεων εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερον ἄλλα πράττει... ἡ Κυβέρνησίς του. Τά ἐγκλήματα εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τῶν Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ καί ΝΔ. Ὅλα εἰς τό ὄνομα τῆς πολυφυλετικότητος, τοῦ πολυπολιτισμοῦ καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ Κράτους.
Νέον κτύπημα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Κράτους εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυ-πολιτισμικῆς Παιδείας καὶ πολυ-φυλετικῆς Ἑλλάδος. Τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας, τὸ ὁποῖον κατέστησε προαιρετικὸν τὸ σημερινὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους μαθητὰς (μὲ συνεχεῖς ἀπαλλαγὰς ἀπὸ τὸ μάθημα, πρὸς χάριν τῆς θρησκειολογίας), καταργεῖ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν τριῶν Μεγάλων καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων καὶ τὴν καθιερώνει ὡς μαθητικὴν ἀργίαν, ἄνευ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν καὶ τῶν μαθητριῶν καὶ ἄνευ διαφωτιστικῶν ὁμιλιῶν διὰ τὴν προσφορὰν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα, τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παιδείαν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἀντέδρασεν ἀποστέλλουσα πρὸς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ὑπόμνημα διαμαρτυρίας. Ὀφείλει νὰ ἐπιμένη εἰς τὰς ἀντι- δράσεις καὶ μάλιστα θορυβωδῶς. Διότι τὸ ἑπόμενον βῆμα θὰ εἶναι ἡ καθιέρωσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνοίξεως ὡς συμβαίνει εἰς τὴν Γαλλίαν. Μία τοιαύτη καθιέρωσις σημαίνει ὅτι θὰ καταργηθοῦν αἱ σχολικαὶ ἀργίαι διὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα. Ἐπειδὴ τὸ Πάσχα εἶναι κινητὴ «Πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων» ἠμπορεῖ αἱ ἡμέραι τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἀνοίξεως νὰ συμπέσουν εἰς ἄλλας ἡμέρας ἀπὸ τὰς Πασχαλίους. Τί θὰ συμβῆ τότε; Θὰ λειτουργοῦν τὰ σχολεῖα τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα;
Ἐντροπή
Ἀποτελεῖ πάντως μεγάλην ἐντροπὴν διὰ τὴν παράταξιν τῆς Ν.Δ. ἡ κατάργησις τῆς σχολικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἡ καθιέρωσίς της ὡς κοσμικῆς σχολικῆς ἀργίας. Ἀποτελεῖ ἐντροπήν, διότι ὁ Πρωθυπουργὸς ἄλλα λέγει καὶ ἄλλα κάμνει. Ἀπὸ τὴν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης ἐδήλωσεν ὅτι τὸ Κράτος τερματίζει τὰς παρεμβάσεις εἰς ζητήματα Θρησκευτικῆς Ὀρθοδόξου διαπαιδαγωγήσεως καὶ Ἐκκλησίας. Ἔκτοτε, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἡ κυβέρνησις ἐπιβάλλει τὴν θρησκειολογίαν εἰς τὰ σχολεῖα μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην ἀνθρώπων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν εἰς τὸ Παιδαγωγικὸν Ἰνστιτοῦτον καὶ εἰς τὸ ὑπ. Παιδείας. Τώρα εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος καταργεῖ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸν Ἐκκλησιασμὸν τῶν μαθητῶν, προφανῶς διὰ νὰ μὴ «ταράσση» τὸ νὲον προφὶλ τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον δὲν ἐπιθυμεῖ «σχέσεις» μὲ τὴν παλαιοτέραν Ἑλλάδα τῶν παραδόσεων, τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας καὶ τοὺς Πατέρας τῆς «κρατούσης» κατὰ τὰ ἄλλα Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Ἀνεμένομεν ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ τὸ «σάρωμα» τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διαπιστώνομεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία βάλλεται ἀπὸ τὴν Κεντροδεξιάν. Διὰ τὴν ἱστορίαν: Τὸ ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε τὸν πολιτικὸν γάμον, κατήργησε τὴν ἀναγραφὴν τοῦ Θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητας, προώθησε καὶ ἐπέβαλε τὴν πολιτικὴν κηδείαν, τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν κ.λπ. Ἡ ΝΔ ἀπεδέχθη ὅλα τὰ «τερατουργήματα» τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐξοβέλισε τὴν ἐξομολόγησιν ἀπὸ τὰ σχολεῖα (ὑπουργὸς κ. Μαριέττα Γιαννάκου), καθιέρωσε τὴν ὀνοματοδοσίαν τῶν τέκνων εἰς τὸ Ληξιαρχεῖον ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν (ἄνευ Βαπτίσεως), ἔκαμνε νόμον διὰ τὴν ἀποτέφρωσιν τῶν νεκρῶν, ἐξέδωσεν ἐγκύκλιον διὰ τὸν περιορισμὸν τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας (ὑπουργὸς Γεώργιος Σουφλιᾶς, ὕστερα ἀπὸ διαμαρτυρίας τῆς οἰκογενείας τοῦ κ. Παπανδρέου), ἀλλάζει τὸν χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ σήμερον καταργεῖ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸν Ἐκκλησιασμὸν τῶν μαθητῶν. Ταυτοχρόνως ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ, εἰς τὸ ὄνομα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀπαγορεύουν τὰς χειροτονίας νέων κληρικῶν, διαθέτουν ἑκατομμύρια εὐρὼ διὰ τὴν συντήρησιν τζαμιῶν ἢ τὴν κατασκευὴν τεμένους, ἐνῶ ἀποστέλλουν τελεσίγραφα εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ πληρώνουν τοὺς μισθοὺς τῶν κληρικῶν καὶ νὰ χρηματοδοτοῦν τὰς Ἐκκλησιαστικὰς σχολάς. Ἀποστέλλουν τὰ τελεσίγραφα ὅταν ἡ Ἐκκλησία παρέδωσε τὸ 70% καὶ πλέον τῆς περιουσίας της εἰς τὸ Κράτος μὲ ἀντάλλαγμα τὴν μισθοδοσίαν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τὴν χρηματοδότησιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν. Οἱ πολιτικοὶ τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀγνώμονες πρὸς τὴν προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ γένος, τὴν Πατρίδα καὶ τὸ Ἔθνος καὶ ἀποδεικνύουν μὲ τὴν στάσιν των ὅτι δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν πίστιν, τὴν παράδοσιν καὶ τὴν ἑλληνοχριστιανικὴν Παιδείαν. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἀντιδράση δυναμικῶς. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ Χριστιανομάχοι καὶ Ἐκκλησιομάχοι πολιτικοὶ καταρρέουν. Ἐὰν ἀντιδράση σύσσωμος ἡ Ἱεραρχία, οἱ πολιτικοὶ θὰ προβοῦν εἰς ἄτακτον ὑποχώρησιν, ὅπως προέβη ὁ ἀείμνηστος Ἀνδρέας Παπανδρέου, ὅταν ὁ ὑπ. Παιδείας Ἀντώνιος Τρίτσης προεσπάθησε νὰ ἁρπάξη, διὰ λογαριασμὸν τοῦ Κράτους, τὴν Ἐκκλησιαστικὴν καὶ Μοναστηριακὴν περιουσίαν.

Τὸ ὑπόμνημα διαμαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Παραθέτομεν κατωτέρω τὸ ὑπόμνημα διαμαρτυρίας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, διὰ τὴν κατάργησιν τῆς σχολικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τὴν κατάργησιν τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ κατὰ τὴν ἑορτὴν καὶ τὴν καθιέρωσιν τῆς ἑορτῆς ὡς κοσμικῆς ἀργίας ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ, Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 11ης μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸ πρόσωπό σας σχετικὰ μὲ τὴν Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Συγκεκριμένα, ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκφράσει τὴν ἔντονη πικρία της, διότι, σύμφωνα μὲ ὑπουργικὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο ἀπεστάλη τὴν 27η Ἰανουαρίου π.ἔ. πρὸς τοὺς Διευθυντὲς Γυμνασίων καὶ Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. καὶ ΕΠΑ.Σ., ἡ ὡς ἄνω σχολικὴ ἑορτὴ χαρακτηρίζεται πλέον “ἀργία”, μὲ ἁπλὴ δυνατότητα “συμμετοχῆς σὲ ἐκκλησιασμὸ” ἢ “σὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις”.
Καθίσταται σαφὲς δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου ὅτι ἐπέρχεται πλήρης ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς προστατῶν τῆς παιδείας μας.
Κατὰ πρῶτον, διαχωρίζεται ὁ ἑορτασμὸς μεταξὺ πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως, καὶ κατὰ δεύτερον, γιὰ τὴ τελευταία κατηγορία προσδιορίζεται πλέον ὡς ἀργία καὶ ὄχι ὡς σχολικὴ ἑορτή, συ- νοδευόμενη ἀπὸ ἐκκλησιασμό· θεωρεῖται δηλαδὴ μία ἀκόμη κοσμικὴ ἀργία χωρὶς ἐκκλησιαστικὸ χαρακτήρα, χωρὶς καμμία ἀναφορὰ στοὺς Τρεῖς σπουδαίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, κατ᾽ ἐξοχὴν προστάτες τῆς παιδείας καὶ ὑπερμάχους τῶν ἑλληνικῶν (δηλαδὴ τῶν κοσμικῶν, ἐξωχριστιανικῶν, στὴν ἐποχὴ τους) γραμμάτων.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐνέχει τὸν κίνδυνο νὰ φτάσουμε στὸ σημεῖο, ἐντὸς ὀλίγων ἐτῶν, τὰ παιδιά μας νὰ ἔχουν ἀργία τὴν 30ὴ Ἰανουαρίου χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὸν λόγο. Ἐὰν εἶναι νὰ λάβει τέτοιον χαρακτήρα ἡ ἑορτή, φρονοῦμε ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ καταργηθεῖ καὶ ἀπὸ ἀργία. Τὸ ζήτημα δὲν ἀφορᾶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστοι μαθητὲς καὶ μαθήτριες πλέον ἐκκλησιάζονται κατὰ τὴν συγκεκριμένη ἡμέρα, ἀλλὰ κυρίως στὸ ὅτι χάνεται βαθμηδὸν τόσο ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὅσο καὶ ἡ κοσμικὴ σημασία τῆς ἑορτῆς αὐτῆς. Ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, στὰ πρόσωπα τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ Ἐκκλησία μας –καὶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη– ἀναγνωρίζει τοὺς ἐπιφανέστερους ἐκπροσώπους μίας πλειάδας ἐμπνευσμένων πρώϊμων Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχθηκαν φωτεινὰ ὁρόσημα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῶν Γραμμάτων, μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία. Κορυφαῖα πνευματικὰ ἀναστήματα, ποὺ μᾶς κληροδότησαν ἕνα κολοσσιαῖο συγγραφικὸ καὶ ὁμιλητικὸ ἔργο, πραγματικὰ ἀδαπάνητο θησαυρὸ γλώσσας, παιδείας καὶ ἐπιστήμης, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ μελετᾶται, νὰ ἐκδίδεται, νὰ ὑπομνηματίζεται καὶ νὰ ἐμπνέει σὲ οἰκουμενικὴ κλίμακα.
Οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἰσότιμοι καὶ ὑπερφυεῖς Ἱεράρχες, ἀξιοποίησαν δημιουργικὰ τοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς τῆς ἀρχαιότητας, συνδυάζοντας ἁρμονικὰ τὴν ἀνθρώπινη γνώση μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ εἶχαν τὸ θεῖο χάρισμα νὰ ἀποτελέσουν, μὲ τὴν ἀνοιχτὴ καὶ διαυγῆ σκέψη τους, τοὺς θεμελιωτὲς τῆς θαυμαστῆς συζεύξεως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σοφίας μὲ τὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια.
Ὑπῆρξαν ἔνθερμοι φορεῖς ἑλληνικῆς παιδείας, τὴν ἀξία τῆς ὁποίας ὑποστήριξαν καὶ καλλιέργησαν σὲ ὕψιστο βαθμό. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἐξεγέρθηκαν μὲ πνευματικὸ ζῆλο κατὰ τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ, ὅταν αὐτὸς ἀπαγόρευσε στοὺς Χριστιανοὺς νὰ διδάσκουν τὰ ἑλληνικὰ γράμματα. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε συμφοιτητὴς μὲ τὸν ἀδελφικό του φίλο, Μεγάλο Βασίλειο, στὴν φιλοσοφικὴ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν, ἐξαίρει τὴ σημασία τῆς παιδείας, λέγοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι «εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἀγαθά, ποὺ διαθέτουμε».
Καὶ ὄχι μόνο ἡ χριστιανική μας παιδεία, ποὺ εἶναι ἡ εὐγενέστερη καὶ ἐπιδιώκει τὴν σωτηρία [...], ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξωχριστιανική, τὴν ὁποία πολλοὶ Χριστιανοί, κρίνοντας ἐσφαλμένα, ἀποστρέφονται ὡς ἐπίβουλη καὶ ἐπικίνδυνη» (Εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον, Ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, ἐπιτάφιος= Λόγος μγ´, 12· PG 36, 508Β). Δύσκολα ἀνιχνεύεται στὴν παγκόσμια γραμματεία ἐνθερμότερη διακήρυξη ὑπὲρ τῆς ἀξίας τῆς παιδείας. Μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ βαρύτητα τοῦ ὡς ἄνω ἐκτεθέντος ζητήματος, καὶ εὐελπιστοῦντες ὅτι στὸν σχεδιασμὸ καὶ στὶς ἀποφάσεις σας θὰ συνυπολογίσετε τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἀποκατάσταση τῆς σπουδαιότητος τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύει στὸ δύσκολο ἔργο σας.
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,
Πρόεδρος 

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς 
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ».

Ὀρθόδοξος Τύπος, 15/11/2013

πηγή:ellpalmos

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 19/5, Τρίτη 21/5

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε