Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Άγιος Παναγής Μπασιάς

Άγιος Παναγής Μπασιάς
Ο Άγιος Παναγής τιμάται ιδιαιτέρως στην Ενορία μας. Στο Ναό μας φυλάσσεται τεμάχιον του χαριτοβρύτου του Λειψάνου το οποίο για μας αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία.

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρόγραμμα συναντήσεων Κατηχητικών Ομάδων 2019-2020

Πρόγραμμα συναντήσεων Κατηχητικών Ομάδων 2019-2020
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κάθε Δευτέρα τελούμε Ι.Παράκληση στην Παναγία την Γοργοϋπήκοον, υπέρ υγείας πάντων των αδελφών ημών

Κάθε Δευτέρα τελούμε Ι.Παράκληση στην Παναγία την Γοργοϋπήκοον, υπέρ υγείας πάντων των αδελφών ημών
Καντε κλικ στην Εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Ψάχνοντας το Αρχείο

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία των εργασιών

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Αγία Γραφή

Αγία Γραφή
Καντε κλικ στο βιβλίο και διαβάστε

Τοπική Αγιολογία

Τοπική Αγιολογία
Καντε κλικ στην εικόνα και γνωρίστε τους Αγίους μας

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Καιρός να αφιερώσω χρόνο για κάποιον που το αξίζει ... !!!

Καιρός να αφιερώσω χρόνο για κάποιον που το αξίζει ... !!!
Το σύνθημα της Κατηχητικής χρονιάς 2019 - 2020 στην Ενορία μας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το banner μας

Το banner μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να δείτε σχετικές οδηγίες αντιγραφής

προβολές σελίδος

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά
Καντε κλικ στη φωτογραφία και εξασκηθείτε

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ

Blog Archive

Αναγνώστες

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να βρείτε αυτό που θέλετε

Ο Καιρός

O καιρός σήμερα
Από το Blogger.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Σκέψεις του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου
με την α­να­το­λή του νέ­ου έ­τους

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έ­να έ­τος φεύγει και έ­να και­νούρ­γιο α­να­τέλ­λει στη ζω­ή μας. Ο περασμένος χρόνος άφησε πί­σω πολλά προ­βλή­μα­τα, πολ­λές πι­κρί­ες, προβληματισμούς με­γά­λους και λι­γό­τε­ρες χα­ρές.
Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό των η­με­ρών η κα­τή­φεια και ο σκε­πτι­κι­σμός που φαί­νονται έκ­δη­λα στα πρό­σω­πα των αν­θρώ­πων. Ου­δείς γνω­ρί­ζει πλέ­ον ποιά θα εί­ναι η ε­ξέ­λι­ξη των πραγ­μά­των κα­τά το έ­τος 2012.
Το χει­ρό­τε­ρο ό­μως εί­ναι να χα­θούν τα ό­νει­ρα για το μέλ­λον, η ελ­πί­δα για το αύ­ριο, η ε­μπι­στο­σύ­νη στους θε­σμούς. Κα­τά το έ­τος που πέ­ρα­σε η φτώ­χεια χτύπη­σε την πόρ­τα μας, η α­νερ­γί­α έ­πλη­ξε των νέ­ων τα φτε­ρά και τους έ­κο­ψε την ορμή για δη­μιουρ­γί­α και πρό­ο­δο.
Ί­σως έλ­θουν και δυ­σκο­λό­τε­ρες η­μέ­ρες. Βλέ­πε­τε τα αν­θρώ­πι­να είναι ρευ­στά και μετέ­ω­ρα, μά­λι­στα ό­ταν τα δια­χει­ρί­ζο­νται  άν­θρω­ποι, οι ο­ποί­οι  δεν έ­χουν πνευμα­τι­κές βά­σεις και πνευ­μα­τι­κές ε­φέ­σεις. Η πνευ­μα­τι­κή και η­θι­κή κα­τά­πτω­ση των τε­λευ­ταί­ων ε­τών ε­πέ­φε­ρε τα δει­νά α­πο­τε­λέ­σμα­τα τα ο­ποί­α ό­λοι μας βιώ­νου­με σή­με­ρα.
Λυ­πού­με­θα γι΄ αυ­τή την κα­τά­ντια της κοι­νω­νί­ας μας, για τον ευ­τε­λι­σμό των α­ξιών, την α­πα­ξί­ω­ση των θε­σμών, την έκ­πτω­ση του αν­θρω­πί­νου προ­σώ­που. Θλιβό­με­θα για τις στρα­τιές των α­νέρ­γων, για τα δια­λυ­μέ­να νοι­κο­κυ­ριά, για την πεί­να και την α­νέ­χεια του κό­σμου. Ποιός το πε­ρί­με­νε ό­τι θα φτά­ση η Ελ­λά­δα σε αυ­τή την θλι­βε­ρή και α­θλί­α κα­τά­στα­ση;
Ό­μως πρέ­πει τα πράγ­μα­τα να τα δού­με πνευ­μα­τι­κά και έ­τσι να πο­ρευ­θού­με μετά ταύ­τα. Ό­λα έρ­χο­νται ως μί­α δο­κι­μα­σί­α, της ο­ποί­ας ε­μείς οι ί­διοι εί­μα­στε αί­τιοι με την εν γέ­νει συ­μπε­ρι­φο­ρά μας. Συ­νη­θί­σα­με να ζού­με μέ­σα στην υ­περκα­τα­νά­λω­ση και γί­να­με ο­πα­δοί μιας εύ­κο­λης και τρυ­φη­λής ζω­ής, την ο­ποί­α μας ε­σέρ­βι­ραν ό­σοι ή­θε­λαν  να μας κα­τα­στρέ­ψουν. Μας προ­σέ­φε­ραν α­γα­θά, ώ­στε να πλα­τύ­νο­με  την γα­στέ­ρα, α­φή­νο­ντας α­καλ­λιέρ­γη­τον και α­τροφι­κό τον ε­σω­τε­ρι­κό μας κό­σμο. Χρό­νια τώ­ρα α­κο­λου­θή­θη­κε αυ­τός ο δρό­μος. Χρόνια φού­σκω­νε αυ­τό το μπα­λό­νι και έ­φτα­σε στο ση­μεί­ο να σκά­ση κά­νο­ντας δυνα­τό κρό­το και τραυ­μα­τί­ζο­ντας το σώ­μα της κοι­νω­νί­ας.
Δε­κα­ε­τί­ες συ­νε­τε­λεί­το έ­να έ­γκλη­μα εις βά­ρος των δο­μών του έ­θνους μας και της κοι­νω­νί­ας μας. Πριο­νι­ζό­ταν το δέν­δρο πά­νω στο ο­ποί­ο κα­θό­μα­σταν και μας ή­ρε­σε ο ή­χος του πριο­νί­σμα­τος. Α­πέ­να­ντί μας α­κού­α­με τις πλάνες σει­ρή­νες και βλέ­πα­με ο­φθαλ­μα­πά­τες. Ό­ταν κά­ποιοι ύ­ψω­ναν ε­λε­γκτι­κά τη φωνή τους, μι­λώ­ντας για το σά­πιο σύ­στη­μα και τα ε­περ­χό­με­να δει­νά, φρό­ντι­ζαν  οι υ­πεύ­θυ­νοι της συμ­φο­ράς να τους κλεί­νουν το στό­μα ή να τους κτυ­πούν α­λύπη­τα έ­ως ό­του τους ε­ξο­ντώ­σουν. Γνω­στή άλ­λω­στε η θλι­βε­ρή και κα­τα­στρο­φι­κή αυ­τή τα­κτι­κή. Μά­θα­με να ζού­με πε­ζά και ε­φή­με­ρα. Α­πο­κτή­σα­με χω­ρίς να το α­ντι­λη­φθού­με μια νο­ο­τρο­πί­α  ξέ­νη και α­ταί­ρια­στη στα δι­κά μας κοι­νω­νι­κά δε­δομέ­να, στο δι­κό μας χα­ρα­κτή­ρα και την ψυ­χο­σύν­θε­σή μας. Ε­πι­λέ­ξα­με τον βο­σκημα­τώ­δη βί­ο.
Με πό­νο ψυ­χής, γρά­φω αυ­τές τις γραμ­μές, αλ­λά θε­ω­ρώ ό­τι εί­ναι α­πα­ραί­τη­το με την αλ­λα­γή του χρό­νου  να κά­νου­με έ­να α­πο­λο­γι­σμό, μί­α αυ­το­κρι­τι­κή μή­πως και α­να­λά­βου­με κά­πως πνευ­μα­τι­κά, α­να­συ­ντά­ξο­με τις δυ­νά­μεις μας και προ­χωρή­σο­με.
Πολ­λοί προ­βλέ­πουν ό­τι το 2012 θα εί­ναι μί­α α­κό­μα πιο δύ­σκο­λη χρο­νιά. Αυ­τό προ­βλη­μα­τί­ζει για να μην εί­πω ό­τι τρο­μά­ζει τους πε­ρισ­σο­τέ­ρους. Ό­μως έχο­με πει και άλ­λη φο­ρά ό­τι το έ­ναυ­σμα του η­ρω­ϊ­σμού εί­ναι η δυ­σχέ­ρεια. Αυ­τή η δυ­σχέ­ρεια την ο­ποί­α ε­μείς προ­κα­λέ­σα­με με την συ­μπε­ρι­φο­ρά μας, θα λει­τουρ­γή­σει πλέ­ον, λυ­τρω­τι­κά και ευερ­γε­τι­κά. Θα μας κά­νει πιο συ­νε­τούς και μυα­λω­μέ­νους. Πε­ρισ­σό­τε­ρο προ­σε­κτι­κούς, λι­γό­τε­ρο ε­ξω­στρε­φείς και σπά­τα­λους της πα­τρι­κής «ου­σί­ας». Έ­χου­με ή­δη πά­ρει τα μα­θή­μα­τά μας, εξ αι­τί­ας των ά­κριτων και α­βα­σά­νι­στων ε­πι­λο­γών μας, σε προ­σω­πι­κό και κοι­νω­νι­κό ε­πί­πε­δο. Γνω­ρί­ζο­με πια τί φταί­ει και ποιός φταί­ει. Έ­χομε α­ντι­λη­φθή ό­τι υ­πάρ­χουν και άλ­λα πράγ­μα­τα τα ο­ποί­α έ­χουν πο­λύ με­γά­λη α­ξί­α για την ζω­ή μας και την πατρί­δα μας και τα ο­ποί­α μέ­χρι τώ­ρα  ό­χι μό­νο τα α­φή­σα­με στην ά­κρη, αλ­λά τα πολε­μή­σα­με, τα τσα­λα­κώ­σα­με, τα κα­τα­πα­τή­σα­με. Πού πή­γε ο σε­βα­σμός στο αν­θρώ­πινο πρό­σω­πο; Για­τί δια­λύ­θη­κε η οι­κο­γέ­νεια; Για­τί προ­δώ­σα­με τις πα­τρο­γο­νικές μας α­ξί­ες και υ­ιο­θε­τή­σα­με ξέ­να πρό­τυ­πα ζω­ής; Για­τί πο­λε­μή­σα­με τις ρίζες του γέ­νους μας; Σε τί μας έ­φται­ξε η μά­να μας Εκ­κλη­σί­α; Για­τί έ­πρε­πε να δια­λύ­σου­με την παι­δεί­α, να ρη­μά­ξο­με τη γλώσ­σα μας, να στραγ­γα­λί­σου­με την παρά­δο­σή μας.
Τώ­ρα αρ­χί­ζει, πι­στεύ­ω, μί­α άλ­λη πο­ρεί­α. Αρχίζει η α­ντί­στρο­φη μέτρηση και ευ­τυ­χώς. Κρα­τώ­ντας στα χέ­ρια ό­,τι μας α­πέ­μει­νε προ­χω­ρά­με, «ουχί ώσπερ οι λοι­ποί οι μη έ­χο­ντες ελ­πί­δα», ό­πως λέ­γει ο Άγιος Α­πό­στο­λος Παύ­λος. Έ­χει λε­χθεί ό­τι η ελ­πί­δα πε­θαί­νει τε­λευ­ταί­α. Ε­μείς δια­κη­ρύσ­σομε ό­τι πο­τέ δεν πε­θαί­νει η ελ­πί­δα. Βλέ­πο­με με πί­στη τον Ε­σταυ­ρω­μέ­νο  και Α­να­στά­ντα Κύ­ριό μας. Αυ­τόν τον ο­ποί­ο τό­σες φορές ε­γκα­τα­λεί­ψα­με  και ε­πι­κρά­να­με με την συ­μπε­ρι­φο­ρά μας. Μας κοι­τά­ζει τό­σο γλυ­κά και με τό­ση α­γά­πη. Ό­σο ε­μείς δα­κρύ­ζομε τό­σο μας πλη­σιά­ζει. Αι­σθα­νόμα­στε την πα­ρου­σί­α Του στη ζω­ή μας. Κά­ποιοι μέ­σα στον πό­νο τους, τολ­μούν να ε­ρω­τή­σουν. «Κύ­ριε για­τί μας ά­φη­σες;» και Ε­κεί­νος α­πα­ντά­ει.  "Παι­διά μου  ποτέ δεν σας ε­γκα­τέ­λει­ψα. Ε­σείς με α­φή­σα­τε. Πά­ντα σας πε­ρί­με­να για­τί σέ­βο­μαι την ε­λευ­θε­ρί­α σας". Αυ­τός μας α­γκα­λιά­ζει μας κα­τα­σπά­ζε­ται και μας κα­τα­φιλεί.
Εί­ναι α­λή­θεια ό­τι εχάσαμε πολ­λά α­πό πλευ­ράς  υ­λι­κής και κο­σμι­κής. Εί­ναι όμως βέ­βαιο ό­τι ε­γί­να­με πε­ρισ­σό­τε­ρο προ­σε­κτι­κοί και κατανοήσαμε ό­τι πρέ­πει να ε­πι­στρέ­ψο­με στο «σπί­τι μας», που το α­φή­σα­με ά­σπλα­χνα. Να το νοι­κο­κυ­ρέ­ψομε, να το θερ­μά­νομε για­τί μό­νο σε αυ­τό υ­πάρ­χει η α­σφάλεια και απ΄ αυ­τό θα αρ­χί­ση η ελ­πι­δο­φό­ρα νέ­α πο­ρεί­α.
Α­δελ­φοί μου, έ­χου­με πε­ρά­σει πο­λύ δύ­σκο­λες κα­τα­στά­σεις σαν λα­ός και α­ντέξα­με. Έ­χου­με έ­να δυ­να­μι­σμό και μια ψυ­χο­σύν­θε­ση ξε­χω­ρι­στή, μο­να­δι­κή. Πολ­λές φο­ρές θέ­λη­σαν να μας τσα­κί­σουν και να μας α­φα­νί­σουν. Ό­μως πο­τέ δεν τα κατά­φε­ραν. Α­ντι­θέ­τως έ­σπα­σαν το δι­κό τους κε­φά­λι. Πρέ­πει για μια α­κό­μη φο­ρά μέ­σα στο ι­στο­ρι­κό γί­γνε­σθαι να στα­θού­με όρ­θιοι, να πά­ρου­με τις τύ­χες μας στα χέ­ρια μας. Να πια­στού­με α­πό το χέ­ρι του Κυ­ρί­ου μας και να προ­χω­ρή­σομε, πλού­σιοι μέ­σα στη φτώ­χεια μας, δυ­να­τοί μέ­σα α­πό την α­νέ­χεια και την α­δυ­ναμί­α μας, νι­κη­τές μέ­σα α­πό έ­να σκλη­ρό α­γώ­να.
Α­δελ­φοί μου, έ­χου­με πλέ­ον πά­ρει στα σο­βα­ρά τη ζω­ή μας. Ας βο­η­θή­σομε μέ­σα από μια ελ­πι­δο­φό­ρα και σω­τή­ρια προ­ο­πτι­κή τα παι­διά μας, να προ­χω­ρή­σουν α­ξιο­ποιώ­ντας το λα­μπρό εσωτερικό τους κό­σμο και τον δυ­να­μι­σμό που κρύβουν στην ψυχή τους.
Έ­χο­με τα χέ­ρια μας, έ­χο­με το μυα­λό μας, έ­χο­με και τη γη και την θά­λασ­σά μας. Έχο­με και την πα­τρο­γο­νι­κή ε­στί­α που ε­γκα­τα­λεί­ψα­με. Έ­χο­με την ξε­χω­ρι­στή ψυχή. Την α­γά­πη μας.
Ό­μως πά­νω απ΄ ό­λα έ­χο­με τον Πανάγιο Κύριόν μας, που εί­ναι ο Πα­ρά­κλη­τος για μας. Έ­χο­με την παρα­μυ­θία μας που εί­ναι η Πα­να­γί­α μας και τους υ­ιούς της πα­ρα­κλή­σε­ως που εί­ναι οι Ά­γιοί μας.
Ή­δη πλέον ε­πα­να­στα­τή­σα­με εναντίον κά­θε μορ­φής δου­λεί­ας.  Ο γί­γα­ντας ευτυχώς έ­χει ξυπνήσει. Τί­πο­τα δεν χά­θη­κε. Α­πλώς εγερθήκαμε με­τά α­πό έ­να ψεύ­τι­κο ό­νει­ρο. Ζούμε στο φως της α­λή­θειας.
Προ­χω­ρεί­στε α­δελ­φοί μου στο 2012, α­φή­νοντας πίσω την ψευ­τιά και την μαυ­ρί­λα. Η ζω­ή εί­ναι ωραί­α.
Ο Ή­λιος ή­δη α­νέ­τει­λε. Το Σπή­λαιον ε­φω­τί­σθη. Η Αλήθεια ήλθε. Η σκιά πα­ρέ­δρα­με.
Η ελ­πί­δα ή­δη ε­ψύ­χω­σε τις καρ­διές. Θα τολ­μή­σω να εί­πω. Η κρί­ση έ­φε­ρε την κάθαρ­ση. Σή­με­ρον σω­τη­ρί­α τω οί­κω η­μών γέ­γο­νεν.
Κα­λή χρο­νιά
Χρό­νια Πολ­λά και Ευ­λο­γη­μέ­να.
Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος
 
Από την εφημερίδα:"Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ"
Πηγή: anastasiosk

0 σχόλια:

Ακολουθείστε μας στο twitter

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 12/7, Παρασκευή 17/7

Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Η Εορτή του Οσίου Πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά του εν Κεφαλληνία, στα Κρύα Ιτεών των Πατρών

Η Εορτή του Οσίου Πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά του εν Κεφαλληνία, στα Κρύα Ιτεών των Πατρών
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στην Ενορία μας (Φωτογραφίες + Video)

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στην Ενορία μας (Φωτογραφίες + Video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυριακή Β΄ των Νηστειών στην Ενορία μας

Κυριακή Β΄ των Νηστειών στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας τίμησε τη Μνήμη του Αγ.ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας τίμησε τη Μνήμη του Αγ.ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το ημερολόγιό μας για το έτος 2020 (ξεφυλλίστε το)

Το ημερολόγιό μας για το έτος 2020 (ξεφυλλίστε το)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας στην Ενορία μας

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας στην Ενορία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν

Η μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας 2020 (φωτογραφίες + video)

Η Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας 2020 (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στην Ενορία μας

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πανηγυρική Θ.Λειτουργία & Ενοριακό-Κτητορικό Μνημόσυνο για τα 3ετών από τα Εγκαίνια του Ναού μας

Πανηγυρική Θ.Λειτουργία & Ενοριακό-Κτητορικό Μνημόσυνο για τα 3ετών από τα Εγκαίνια του Ναού μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στήθηκε και πάλι φέτος μια υπέροχη Φάτνη στο προαύλιο του Ναού μας

Στήθηκε και πάλι φέτος μια υπέροχη Φάτνη στο προαύλιο του Ναού μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυκλοφόρησε το νέο μας ημερολόγιο τοίχου για το έτος 2020

Κυκλοφόρησε το νέο μας ημερολόγιο τοίχου για το έτος 2020
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπ. Θεοτόκου & η Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ο Εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπ. Θεοτόκου & η Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις των νεανικών Κατηχητικών Ομάδων στην Ενορία μας

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις των νεανικών Κατηχητικών Ομάδων στην Ενορία μας
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή σε Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου

Η προσκυνηματική μας εκδρομή σε Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Τρεις πανέμορφες ημέρες στη Μακεδονία με την Ενορία μας! (φωτογραφίες)

Τρεις πανέμορφες ημέρες στη Μακεδονία με την Ενορία μας! (φωτογραφίες)
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Tα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)

Tα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Ακράτας

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Ακράτας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Νέες Αγιογραφίες στο Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)

Νέες Αγιογραφίες στο Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στην Καλαμάτα (φωτουραφίες)

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στην Καλαμάτα (φωτουραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στο νησί της Κύπρου (φωτογραφίες + videos)

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στο νησί της Κύπρου (φωτογραφίες + videos)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)

Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στη Νέα Μάκρη & στο Μήλεσι Αττικής. Προσκύνημα στους Οσίους Εφραίμ & Πορφύριο (Φωτο)

Η Ενορία μας στη Νέα Μάκρη & στο Μήλεσι Αττικής. Προσκύνημα στους Οσίους Εφραίμ & Πορφύριο (Φωτο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες+videos)

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών  (φωτογραφίες+videos)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών

Η Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στο Μοναστήρι του Ομπλού (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας στο Μοναστήρι του Ομπλού (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2019 (φωτογραφίες)

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2019 (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Από την Εορτή των Χριστουγέννων στην Ενορία μας (φωτογραφίες + video)

Από την Εορτή των Χριστουγέννων στην Ενορία μας (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου των Κατηχητικών μας Ομάδων με την Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου Οβρυάς

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου των Κατηχητικών μας Ομάδων με την Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου Οβρυάς
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στις Ιερές Μονές Παναγίας Ελώνης, και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λουκούς. (φωτογρ

Το προσκύνημά μας στις Ιερές Μονές Παναγίας Ελώνης, και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λουκούς. (φωτογρ
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Μια υπέροχη προσκυνηματική εκδρομή στο νησί του Αγίου Γερασίμου (φωτογραφίες)

Μια υπέροχη προσκυνηματική εκδρομή στο νησί του Αγίου Γερασίμου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

H εορτή της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες - video)

H εορτή της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες - video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

Τυπικό σωτηρίου έτους 2019

Τυπικό σωτηρίου έτους 2019
Κάντε κλικ επάνω και ενημερωθείτε για τις ακολουθίες της κάθε ημέρας